VISTA
7 abril 2016 2.00 h

DESCLOT

Acabar amb la substitució

VICENT SANCHIS
El concepte bilingüisme sovint és sinònim de substitució lingüística

Vet ací algunes idees perquè el lector d'aquesta cinquena columna reflexioni no més de 30 segons: 1.La llengua catalana no està en una situació normal als Països Catalans. 2. El castellà intenta desplaçar-la i substituir-la des dels decrets de Nova Planta. 3. La població dels Països Catalans viu un procés de bilingüització forçosa, que es va accelerar des del franquisme i que s'ha perpetuat amb el règim constitucional del 1978 (“tots els espanyols tenen el deure de conèixer-lo i el dret de parlar-lo”). 4. En els darrers anys el procés de substitució s'ha accelerat fins al punt que el català no és la llengua “no marcada” ni la predominant. La llengua catalana, a més, pateix un perill de dialectització. I 5. El concepte de bilingüisme, usat de manera interessada i aplicat col·lectivament, sovint és sinònim de substitució lingüística. Totes aquestes reflexions van començar a agafar aire i volada als Països Catalans en els anys seixanta impulsades per sociolingüistes conscients de la situació que vivien i també dels estudis que espurnejaven arreu del món. I és aquesta situació la que ara ha tornat a denunciar el col·lectiu de signants del manifest Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent, que fa una crida a la “reversió de la subordinació”. Si algun lector no hi està d'acord que alci el dit polze. Cap avall, no cal dir-ho. I després que se subscrigui a El País, que ahir editorialitzava amb ràbia a favor de l'hegemonia de la seva llengua.