OPINIÓ

La seva mala fe i la nostra perseverança

14/05/15 02:00 CONSELLER DE CULTURA - FERRAN MASCARELL

A un ministre se li pot perdonar una petita dosi d'ignorància, però no se li pot perdonar la mala fe. Dir que el castellà pateix la mateixa situació a la Catalunya actual que la que el català va patir durant “altres èpoques” és, simplement, tenir mala fe. Per molt que després, davant les càmeres, es vulgui corregir una afirmació tan aberrant i injusta per a tots aquells que durant dècades van lluitar perquè el català no desaparegués.

Una persona amb altes responsabilitats sobre la cultura i sobre l'educació hauria de saber que, mentre que el coneixement del català a Catalunya és del 94,3%, el coneixement del castellà s'enfila fins al 99,8%. I que mentre que el català l'escriu encara només el 60,4% de la població, justament per la seva prohibició durant dècades, el castellà el sap escriure el 95,9%.

També hauria de saber que el sistema d'immersió lingüística a les escoles catalanes ha rebut nombrosos reconeixements internacionals, i que són molts els representants dels països que vénen a estudiar el procés d'immersió com una eina d'èxit de cohesió social per aplicar en els seus territoris. Catalunya s'ha dotat d'un sistema lingüístic a les escoles sorgit de les propostes i del dia a dia de la mateixa comunitat educativa a finals dels anys setanta, i d'un sistema lingüístic en el conjunt de la societat avalat per tres quartes parts del Parlament de Catalunya quan el 30 de desembre de 1997 es va aprovar la llei de normalització lingüística. Al llarg dels darrers 40 anys, els catalans ens hem dotat d'una regulació i d'unes eines plantejades i desenvolupades en favor de la convivència entre tots i de l'apoderament de la llengua pròpia, reduïda a l'àmbit purament domèstic en els anys anteriors. Ha estat un procés impecable, amb resultats excel·lents, valorat internacionalment, i no obstant això, atacat contínuament des de les institucions de l'Estat espanyol. L'Estat fa tres segles que té l'objectiu de construir un estat unilingüe. Vol uniformitzar. No ho ha aconseguit a través de la via política, i ara intenta aconseguir-ho a través de la judicial.

Convindria que sabessin que Catalunya és un poble democràtic i convençut dels seus drets. La seva mala fe no serà més forta que la nostra perseverança.

Darrera actualització ( Dijous, 14 de maig del 2015 02:00 )