OPINIÓ
17 juliol 2018 2.00 h

KEEP CALM

Qui és il·legal?

ISABEL-CLARA SIMÓ
Tinc la sensació que aquest govern espanyol no serà pitjor; em pregunto si serà millor i si els gestos tindran continguts

Article 47 de la Constitución Española: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació.”

També diu (article 24) que “Totes les persones tenen dret a la tutela efectiva dels tribunals en l’exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, pugui produir-se indefensió”. També diu que tenim dret a la vida, a la llibertat d’expressió, a l’associació i a la participació. També assenyala (article 15) que tenim dret a la vida i a la integritat física.

La pregunta és evident: qui incompleix la Constitució?, per què les forces públiques han apallissat centenars de persones amb dret a l’associació i a la participació? Nosaltres som els il·legals? O ho són els poders públics que s’han saltat els drets constitucionals (“que nos dimos entre todos”, us en recordeu?)?

Tot de sobte ha canviat el govern de Madrid. Ara el president Sánchez (us imagineu si arriba a ser nomenat Jordi Sànchez president de la Generalitat?) vol fer veure que és l’esquerra. Com diuen, fa el Zapatero, que ens va prometre no tocar el nostre Estatut, que, alerta, vam guanyar al Parlament i, ai!, en un referèndum. Tinc la sensació que aquest govern espanyol no serà pitjor; em pregunto si serà millor i si els gestos tindran continguts. Tots recordem Pedro Sánchez clamant que la unitat d’Espanya és sagrada, tema en el qual han estat sempre d’acord les dretes i les esquerres espanyoles. Sabeu per què? Perquè Espanya és el país, de tot el món, que ha perdut més colònies, compresa la Gran Bretanya. Obliden que ells tenen colònies (Ceuta i Melilla) i que ells van regalar Gibraltar i la Catalunya del Nord. I ningú no ha demanat tornar. I és que “en Flandes se ha puesto el sol”. És un fet.