DUES MIRADES

JOSEP MARIA FONALLERAS

Escriptor

Comunicat

@fonalleras


DILLUNS, 1 DE JUNY DEL 2015

Un altre comunicat possible: «El govern condemna els atacs contra un símbol de la llibertat d'expressió com és la xiulada multitudinària que representa un símptoma de rebuig a les actituds intolerants. El conjunt dels ciutadans espanyols estan emparats per la democràcia i comparteixen el desig d'una convivència que admet la discrepància. Considera que qualsevol mostra de desaprovació envers els drets cívics és sempre reprotxable i encara ho és més quan és una cortina de fum i busca la repercussió pública tot aprofitant un espectacle esportiu en el qual tothom ha de poder gaudir, sense la pertorbació que suposa veure en la xiulada mostres de violència i de menyspreu gratuïts. També es condemnen les notes i els comunicats escrits amb antelació als esdeveniments, perquè això implica una presumpció de culpabilitat, de la mateixa manera que es reafirma la impossibilitat de personalitzar en els clubs (i en la mateixa Federació, que també va vendre entrades a persones que van xiular) la responsabilitat dels actes. Les qüestions ideològiques o polítiques han de poder interferir en el normal desenvolupament dels actes socials, culturals i esportius, perquè tot a la vida és política i ideologia. La intolerància d'uns quants envers la llibertat d'expressió no ha de posar en risc la convivència pacífica que hauria de ser impulsada precisament per qui la malmet amb comunicats com el de la mitja part de la final»
.