POLITICA
BARCELONA - 2 abril 2016 2.00 h

La hisenda pròpia triplica les oficines en funcionament

 La Generalitat i les diputacions signen un nou conveni per incrementar fins a 142 el nombre de seus de la xarxa de finestreta única a partir del maig

 S'hi faran els tràmits dels impostos de gestió catalana

ODEI A.-ETXEARTE - BARCELONA

Un pas més en la vertebració de la hisenda pròpia. La Generalitat i les quatre diputacions van ratificar ahir un nou conveni per triplicar el nombre d'oficines de la xarxa Tributs de Catalunya. A partir del 2 de maig, la malla de seus amb finestreta única passarà de les 53 que funcionen actualment a 142 (vegeu-ne el gràfic). Els contribuents podran fer totes les gestions relacionades amb els tributs propis i cedits en aquestes oficines,
a banda dels tributs locals que ja gestionaven les diputacions. La secretaria d'Hisenda treballa amb l'objectiu de poder enllestir en els pròxims 16 mesos una administració tributària suficient, no pas òptima, per poder procedir a la desconnexió si així ho determinés el govern i el Parlament. El departament d'Oriol Junqueras pretén esprémer els límits autonòmics per establir les bases de la principal estructura d'estat pendent durant aquest mandat. Més enllà de la xarxa d'oficines, aspira a assumir al llarg de l'any les tasques que té delegades als registradors de la propietat i la recaptació executiva de tots els tributs que gestiona la Generalitat, a banda de duplicar el nombre de treballadors de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), que ara són uns 350.

Barcelona creix més

Amb l'ampliació de la finestreta única tributària, unes 2.000 persones adscrites a les diputacions treballaran amb els impostos de la Generalitat. Catalunya només recapta el 5% dels tributs que paguen els catalans –la resta està en mans de l'administració tributària espanyola–, però amb la malla d'oficines es faciliten els tràmits als ciutadans, i les administracions comparteixen informació i expertesa.

L'increment del nombre de seus integrades es deu, sobretot, a l'ampliació del nombre d'oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que passen de 21 a 90. Les de BASE-Gestió d'ingressos de Tarragona, de 10 a 18; les de la Xarxa Local de Municipis, de la Diputació de Girona, de 8 a 10, i l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de Lleida es manté en 10. Fins ara, la finestreta única només es desenvolupava en plenes funcions en 53 oficines, a partir d'un conveni signat el setembre del 2013. En el marc de la campanya que va emprendre l'ANC el maig del 2014 perquè els ciutadans lliuressin les seves dades de la declaració de la renda a l'ATC, el govern va posar en marxa un entramat de 90 oficines on es podia registrar la documentació . La història del desenvolupament de la finestreta única no acaba aquí. El govern anterior havia previst l'entrada en funcionament de 167 oficines , però els plans del departament d'Andreu Mas-Colell no es van acabar de posar en pràctica. Ara és Junqueras qui, amb els nous presidents de les diputacions elegits després de les darreres municipals, fa el pas fins a les 142. Per formalitzar-lo, el vicepresident i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, es van reunir ahir amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; el de la Diputació de Girona, Pere Vila, i el de la Diputació de Lleida, Joan Rañé. No hi va poder assistir el de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet, amb qui Junqueras es reunirà el dia 21.

Trasllat i registradors

L'ATC, a més, es traslladarà a partir de dilluns a la Zona Franca (un espai ja preparat per a la duplicació de la plantilla) i treballa per incrementar el nombre de tributs que es poden autoliquidar per via telemàtica. El seu propòsit és que al llarg d'aquest any tots els impostos es puguin presentar i pagar per aquesta via. En paral·lel, la secretaria d'Hisenda que capitaneja Lluís Salvadó negocia la incorporació dels 327 treballadors de les oficines dels registradors de la propietat. La tardor passada, el govern va renovar el conveni amb el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles perquè continuessin fent funcions de gestió, liquidació i recaptació de l'impost sobre successions i donacions i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. El govern vol ara que exerceixin les mateixes tasques des de dins de la hisenda catalana. En una última fase, i després de la proclamació de la independència, el govern voldria que els 4.000 treballadors de l'administració espanyola que treballen a Catalunya passessin a la catalana. Una caça definitiva de talents que, fins ara, la Generalitat no ha pogut fer esglaonadament pels impediments de l'Estat. Quant a la recaptació executiva, tal com va avançar aquest diari, la Generalitat ja gestiona la meitat dels deutes dels impostos propis i cedits.