POLÍTICA
LA BISBAL D’EMPORDÀ - 1 abril 2019 12.32 h

L’alcalde de la Bisbal d’Empordà afirma que la querella per l’1-O és “política” i defensa que no ha comès cap delicte

 Lluis Sais és el primer alcalde de les comarques gironines citat a declarar al jutjat per denúncies de la fiscalia per prevaricació i desobediència

ACN - LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’alcalde de la Bis­bal d’Empordà, Lluís Sais (ERC), ha afir­mat que la que­re­lla inter­po­sada per la fis­ca­lia per la seva actu­ació l’1-O és “política” i defensa que no ha comès cap delicte. Sais és el pri­mer alcalde de les comar­ques giro­ni­nes citat a decla­rar al jut­jat per pre­va­ri­cació i deso­bediència arran de denúncies de la fis­ca­lia. A la sor­tida, ha deta­llat que ha deci­dit no res­pon­dre a les pre­gun­tes de l’acu­sació pública i només ha con­tes­tat al seu advo­cat. L’alcalde sosté que va sig­nar el decret de suport al referèndum abans que li noti­fi­ques­sin la sus­pensió del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal i que tam­poc és res­pon­sa­ble de l’ober­tura dels col·legis elec­to­rals. Un centés nar de per­so­nes s’han con­cen­trat a les por­tes dels jut­jats per donar-li suport.