POLÍTICA
BARCELONA - 4 gener 2019 2.00 h

Reunió a quatre dels governs català i espanyol

 Aragonès i Artadi es trobaran amb Calvo i Batet

 Vicepresidència veuria òptim que se celebrés abans del trasllat dels presos a Madrid pel judici

EMILI BELLA / ÒSCAR PALAU - BARCELONA

A una banda de la taula s’asseu­ran el vice­pre­si­dent i con­se­ller d’Eco­no­mia i Hisenda, Pere Ara­gonès, i la con­se­llera de la Pre­sidència, Elsa Artadi. A l’altra, la vice­pre­si­denta espa­nyola, Car­men Calvo, i la minis­tra de Política Ter­ri­to­rial i Funció Pública, la soci­a­lista cata­lana Merit­xell Batet. Pocs detalls es conei­xen encara de la reunió a qua­tre entre la Gene­ra­li­tat i La Mon­cloa que s’ha de cele­brar aquest mes de gener, segons van anun­ciar les parts després de la tro­bada a Pedral­bes dels pre­si­dents Quim Torra i Pedro Sánchez. Aquell 20 de desem­bre ja es va pro­duir una reunió entre Calvo, Batet, Ara­gonès i Artadi, abans d’aple­gar-se amb els pre­si­dents.

Fonts de Vice­pre­sidència recor­den que sem­pre hi ha con­tac­tes d’Ara­gonès amb Calvo i amb els minis­te­ris d’Eco­no­mia i d’Hisenda, però que no hi ha tan­cat dia i hora i que no seria el pri­mer cop que el calen­dari es veu alte­rat, per exem­ple, per la política anda­lusa. Les matei­xes fonts asse­gu­ren que cal tenir en compte l’inici del judici de l’1-O –la data del qual tam­poc no està fixada– perquè les vis­tes no enter­bo­lei­xin el clima de la tro­bada i que seria “ideal” que la reunió se celebrés abans del tras­llat dels pre­sos polítics a Madrid. Fonts de Pre­sidència man­te­nen que el calen­dari no té res a veure amb si els pre­sos ja són o no a la capi­tal espa­nyola i que aquest no és cap ele­ment que el con­di­ci­oni, almenys per part cata­lana.

En qual­se­vol cas, la reunió no té encara defi­nit l’ordre del dia. Després de Reis el govern enviarà dos docu­ments a La Mon­cloa per nego­ciar durant la tro­bada, segons va expli­car recent­ment Artadi a l’ACN, uns esbor­ranys que “fa temps” que s’estan ela­bo­rant rela­ci­o­nats amb la diagnosi de la situ­ació política i pos­si­bles sor­ti­des.

Iceta agita el fantasma de Vox

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va agitar ahir el fantasma de la ultradreta i va insistir que si ERC i el PDeCAT no donen suport a la tramitació i aprovació dels pressupostos espanyols, el seu partit no entrarà a negociar un eventual suport als de la Generalitat. En declaracions a Efe, Iceta va instar l’independentisme a “reflexionar” sobre si, amb la seva actitud cap als pressupostos estatals, pot afavorir la continuïtat del govern “dialogant i progressista” de Pedro Sánchez o bé provocar que acabi governant una “triple aliança de dreta” formada pel PP, Ciutadans i Vox, “absolutament conservadora i reaccionària”. Des de Batea, el president de la Generalitat, Quim Torra, li va respondre: “Han sortit els presos polítics de la presó? Han tornat els exiliats? Ha fet el president Sánchez cap moviment sobre l’exercici del dret a l’autodeterminació? Crec que les respostes són no i, per tant, la nostra resposta als pressupostos d’Espanya continua sent no.”