06/01/16. Salvador Cardús. Qüestió d'interpretacions. La Vanguardia.

Comments