POLÍTICA
6 gener 2017 2.00 h

VICEPRESIDÈNCIA I ECONOMIA I HISENDA

2017, l'any de les oportunitats

ORIOL JUNQUERAS

Som a les portes d'un any decisiu per al futur de Catalunya, un any ple d'oportunitats per construir un país més pròsper i aconseguir que l'esforç fiscal dels ciutadans reverteixi més i millor en el seu benestar.

La primera gran oportunitat és l'aprovació dels pressupostos per al 2017. Els comptes d'aquest any deixen definitivament enrere l'etapa de l'ajust pressupostari, augmenten la despesa en 1.521 milions i prioritzen les partides de salut, educació i assistència als més necessitats. A més, contribueixen a la sostenibilitat de les finances catalanes, gràcies a la reducció, per primera vegada en molts anys, del pes del deute respecte del PIB.

I, quelcom fonamental: són uns pressupostos que espremen al màxim l'escenari macroeconòmic favorable que tindrem el 2017 en comparació amb el d'anys enrere, i potser també amb el del futur immediat. Preveiem que enguany Catalunya creixi un 2,7%, un creixement notable i molt superior al de la mitjana de la zona euro, però l'economia global planteja incerteses. Cal, doncs, administrar tan bé com es pugui les virtuts del context econòmic actual, i aquests pressupostos ho fan.

El 2017 també ens brinda l'oportunitat d'enfortir la Hisenda catalana perquè sigui capaç de gestionar amb solvència totes les responsabilitats tributàries que assumirà en el futur. Enguany, l'ATC doblarà la seva plantilla, obrirà 15 noves oficines arreu del territori i sumarà dues noves funcions: la gestió directa completa dels impostos cedits i la recaptació dels deutes impagats, tant de la Generalitat com d'entitats locals catalanes.  El control del frau, que tan bons resultats ha donat des del 2015 –amb més de 172 milions aixecats– serà un altre objectiu prioritari.

I, és clar, continuarem mirant cap a Europa i cap al món, perquè Catalunya, gràcies a l'esforç dels seus ciutadans i de les seves empreses, és avui una economia extraordinàriament oberta i dinàmica. Des del departament que encapçalo, treballarem per potenciar aquestes fortaleses i consolidar el paper de Catalunya com a principal motor econòmic del sud d'Europa.

Comencem l'any amb la il·lusió pels objectius proposats i el compromís d'assolir-los amb seny i intel·ligència. El 2017 arriba farcit d'oportunitats. Aprofitem-les!