POLÍTICA
BARCELONA - 6 maig 2016 2.00 h

El govern fa servir la llei del pressupost per driblar el TC

 La llei d'acompanyament recuperarà la taxa de protecció civil a les nuclears per compensar l'impost invalidat pel tribunal

 L'executiu de Puigdemont reacciona a l'ofensiva recentralitzadora

REDACCIÓ - BARCELONA

Com una partida d'escacs en què cada moviment intenta defugir l'escomesa prèvia o futura del rival, el govern de la Generalitat ha agafat la iniciativa per driblar la laminació de competències que està portant a terme el govern del Partit Popular a través de l'instrument del Tribunal Constitucional. Si dimarts el president Carles Puigdemont anunciava la posada en marxa de la redacció d'una llei per blindar la política contra la pobresa energètica i l'emergència habitacional, ahir es va saber que el govern farà servir la llei d'acompanyament dels pressupostos per superar la sentència del TC que ha anul·lat l'impost que gravava les nuclears.

D'aquesta manera, l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic o llei d'acompanyament dels pressupostos preveu recuperar l'impost de protecció civil que tenien les centrals nuclears i que va ser eliminat quan el govern va aprovar una taxa de generació elèctrica per a aquestes centrals, informa l'ACN.

La rectificació del govern ha estat forçada per la sentència del Tribunal Constitucional del 14 d'abril que tomba aquest impost en concepte de generació elèctrica. La recuperació de la taxa de protecció civil a les centrals nuclears es farà a través d'una base de gravamen de 44,14 euros per cada megawatt produït.

La mateixa llei preveu altres novetats amb efecte sobre els pressupostos de la Generalitat, entre les quals destaca “l'extinció'' de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, fins ara un organisme autònom. Al seu lloc es crearà una societat anònima per facilitar una millor actuació comercial dels jocs de la Loteria de Catalunya. En aquest article, el govern assegura que amb aquesta “revisió'' d'una fórmula jurídica “actualment desfasada'' s'atorgarà “més agilitat en la gestió de la comercialització dels jocs''.

Impostos verds

En l'apartat de mesures fiscals, també n'hi ha amb un clar contingut mediambiental. En aquest sentit, es modifica l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïts per l'aviació comercial i s'hi afegeix el pagament als vols de mercaderies, que fins ara n'estaven exempts. També se suprimeix el límit que existia fins ara de 20.000 vols i s'imposa una taxa única.

Aquest impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera té com a objectiu gravar les emissions d'aquests gasos en els vols comercials i de mercaderies als aeroports en les fases de rodada en pistes, en el moment de l'aterratge i en el moment de d'enlairament “pel risc que provoca per al medi ambient''.

Els creuers pagaran més

També es modifica l'apartat 1 de l'article 103 de la llei que regula l'impost d'estades turístiques. En l'esmena que es fa, s'especifica que els creuers turístics estaran afectats per aquesta taxa des del moment en què estiguin amarrats en un port del territori català, i es considera que el període d'amarratge va des de l'hora per a la qual s'ha reservat l'atracada fins al moment en què el vaixell afluixa l'última amarra.

En l'IRPF, s'hi afegeixen com a deduïbles les donacions a instituts universitaris i altres centres de recerca integrats o adscrits a les universitats catalanes o amb la participació de la Generalitat
de Catalunya que tinguin com a objectiu el foment de la recerca i el desenvolupament, així com la innovació tecnològica. L'import de la reducció es deixa en el 25% de les quantitats donades, sempre amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.