EMMA RIVEROLA

Escriptora

Pobre Wert

@emmariverola


DIVENDRES, 8 DE MAIG DEL 2015

De nou un atac contra la immersió lingüística. De nou la política al servei dels rèdits electorals encara que sigui a costa de dilapidar la convivència. El ministre Wert pretén anul·lar el procés de preinscripció escolar per al curs vinent fins que als impresos s'inclogui l'opció del castellà com a llengua vehicular. Un nou intent per desbaratar un model educatiu que mai ha suposat un problema per a l'aprenentatge del castellà. Mentre el català sigui vist com una font de conflictes en lloc de com un valor a respectar, protegir i fomentar, estem condemnats a no entendre'ns. Cosa que interessa a més d'un. Però, ja que el ministre Wert ha mostrat un sobtat interès per oferir recursos als pares, ¿per què no animar-lo a ampliar l'oferta a altres assumptes que sí que afecten l'educació de tantes persones?

Per exemple, podria assegurar el subministrament de gas i electricitat a les famílies que han passat l'hivern entre tremolors o establir una renda mínima a les que depenen del banc d'aliments o, fins i tot, defensar un canvi d'horaris per als que no poden conciliar la vida laboral i la familiar. Al febrer només s'havien rebut 326 peticions familiars contra la immersió. Però es calcula que més de 300.000 menors són pobres a Catalunya.

Senyor Wert, aquest és el problema real. Pobre s'escriu igual en català i en castellà, segur que és capaç d'entendre-ho
.