POLÍTICA
BARCELONA - 9 maig 2017 2.00 h

El pressupost no té “cap mandat” per al referèndum

REDACCIÓ - BARCELONA

La disposició 40 del pressupost català no conté “un mandat imperatiu” per a la celebració d'un referèndum sobre la independència. Aquest és un dels arguments que esgrimeixen els lletrats del Parlament en les al·legacions presentades al recurs d'inconstitucionalitat interposat pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a diversos preceptes dels comptes de la Generalitat per al 2017. El Tribunal Constitucional (TC) va admetre a tràmit la impugnació, cosa que ha implicat la suspensió dels punts recorreguts, com a mínim, durant cinc mesos.

L'escrit d'esmenes remarca que hi ha “interpretacions” de la disposició 40 –s'estableix que l'executiu català habilitarà en la mesura de les seves possibilitats les partides necessàries per a l'organització i gestió d'una consulta– que deixen la porta oberta a “vies d'acord amb l'Estat i la garantia de les condicions establertes pel Consell de Garanties Estatuàries”. L'ens consultiu va dictaminar que sobreeixia la Constitució.

Els lletrats expliquen al TC que hi ha 592 preceptes de la llei de pressupostos amb un “tenor literal similar” a la clàusula 40 i que tots, si són aprovats, serien un “mer brindis al sol”. En aquest sentit, els compara amb proposicions de llei o resolucions, és a dir, quan “el Parlament insta el govern a realitzar una determinada actuació, però no el dota de recursos efectius per dur-la a terme”. Per això, conclou, es derivaria una “vinculació més política que jurídica”. Tot i això, admeten que la redacció de la disposició 40 és “tècnicament millorable”.

En una altra part de les al·legacions, els lletrats afirmen que les partides impugnades, entre les quals també figuren les específicament destinades a processos participatius i electorals, que ascendeixen a més de cinc milions d'euros, “no estan destinades a la celebració d'un referèndum”.