L'INSTITUT RAMON LLULL REQUEREIX
UN FINANÇAMENT ADEQUAT

L'IRL i la Xarxa Universitària d'Estudis Catalans a l'Exterior

10/05/15 02:00 ANDREU BOSCH I RODOREDA
L'Institut Ramon Llull
és una excel·lent eina d'internacionalització
de la llengua i la cultura catalanes
Notícies de ...

He tingut la sort de dirigir al llarg dels darrers sis anys l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull. Abans d'emprendre un nou rumb professional i personal, paga la pena de fer-ne un balanç. Perquè l'IRL és, sens dubte, una peça clau en l'entramat d'estructures d'estat i una eina eficaç de diplomàcia cultural.

En síntesi, l'IRL, a través de l'àrea de Llengua i Universitats, s'ocupa de la promoció dels estudis catalans (de llengua i cultura catalanes) a les universitats de l'exterior. Allò que popularment eren els lectorats de català, ara s'emmarca en la Xarxa Universitària d'Estudis Catalans a l'Exterior, formada per unes 150 universitats de tot el món, 90 de les quals amb ajuts a la docència de l'IRL. I també és l'organisme administrador de les proves de certificació de català fora del domini lingüístic d'acord amb els nivells del marc europeu comú de referència per a les llengües, que s'organitzen anualment a una mitjana de 70 localitats de 30 països d'arreu del món, amb un miler d' inscrits.

Més enllà del nombre d'universitats amb estudis catalans, el que compta és el grau de consolidació d'aquests estudis als curricula de les universitats. I això no és fàcil. Aquest curs passat, per exemple, s'han implementat tres minors en estudis catalans a les universitats nord-americanes de Mont-real, al Quebec, i Chicago i Massachusetts, als EUA, amb enfocaments curriculars molt interdisciplinaris (cinema, literatura comparada...). En aquesta línia, cal destacar la consolidació dels estudis de grau i de màster de traductologia a la Universitat de Leipzig, iniciats el 2010; o, al Regne Unit, els minors de grau a les universitats de Liverpool i Birmingham.

Des de l'IRL es dóna suport al programa acadèmic i de recerca dels centres d'estudis catalans de La Sorbona i de la Queen Mary de Londres. I a les càtedres de professors visitants Joan Coromines de la Universitat de Chicago, Juníper Serra de la Universitat de Stanford i la càtedra Rodoreda, de la City University of New York, en el marc dels programes de doctorat del Graduate Center de literatura contemporània i sociolingüística.

A part de treballar coordinadament amb la secretaria d'Universitats i Recerca i la direcció general d'Universitats, i també amb la direcció general de Política Lingüística, l'IRL col·labora amb altres institucions públiques: el govern d'Andorra, amb qui coorganitzem anualment el Campus Universitari de la Llengua Catalana per a estudiants de català d'universitats de l'exterior; amb l'IEC i amb la Xarxa Vives d'Universitats, que són membres dels òrgans de govern de l'IRL; amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb qui compartim els lectorats de Cambridge, Amiens i Torí, a més d'organitzar conjuntament amb la Xarxa Vives el curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger.

Aquests sis anys l'IRL s'ha fet més visible a casa nostra, teixint complicitats amb el món universitari del país. Hem organitzat les darreres sis edicions de les Jornades Internacionals per a Professors de Català a les universitats de Girona, Vic i Lleida. També s'han adscrit les darreres edicions del Campus Universitari de la Llengua Catalana a la Universitat de Girona; i les Estades Lingüístiques d'Estiu a Barcelona a la Universitat de Barcelona. I enguany s'ha organitzat, en col·laboració amb la Universitat de Vic i la UOC, un curs d'especialització en estudis catalans dedicat a la traducció literària adreçat a estudiants de països de parla anglesa.

També col·laborem amb els diversos màsters i postgraus d'universitats catalanes de didàctica de català com a llengua estrangera, una oferta que afavoreix la formació específica dels candidats a ocupar aquestes places a universitats de l'exterior: el màster d'ensenyament de català com a primera i segona llengua (UB/UVic/UAB), el màster en ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües (UdG) i el màster d'ensenyament d'espanyol/català per a immigrants (UdL). En aquest sentit, l'IRL ofereix tutories de pràctiques en universitats de l'exterior a través de professorat experimentat en actiu.

I no oblidem que l'IRL també és una institució que genera llocs de treball a l'exterior. Amb l'objectiu de cobrir les places vacants o de nova creació, cada any es preparen dues convocatòries per a la selecció del professorat d'estudis catalans, amb una mitjana anual d'una vintena de places ofertes.

L'Institut Ramon Llull és, al capdavall, una excel·lent eina d'internacionalització de la llengua i la cultura catalanes, però que requereix un finançament adequat per tal que pugui garantir amb eficàcia el seu rol de diplomàcia cultural.

Darrera actualització ( Diumenge, 10 de maig del 2015 02:00 )