SOCIETAT
DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT - 12 agost 2016 2.00 h

OPINIÓ

Imaginant la República dels joves

MARTA VILALTA I TORRES - DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT

Avui celebrem el Dia Internacional de la Joventut, instituït per l'ONU el 1999 amb la voluntat de fer un reconeixement als i les joves d'arreu del món, posar de relleu el rol que juguen en l'impuls de les transformacions socials i, alhora, invitar els poders públics a articular vies de participació i eines d'apoderament per ajudar-los a tirar endavant els seus propis projectes de vida. A Catalunya, ja fa anys que hem fet una aposta ferma per l'apoderament juvenil i l'impuls d'unes polítiques de joventut transformadores i capaces d'oferir respostes a les moltes necessitats i inquietuds del jovent. Això ha permès bastir col·lectivament un model que, en molts aspectes, és una referència internacional i que té en el pla nacional de joventut de Catalunya el seu element més emblemàtic.

Evidentment, això no implica que no quedin reptes i desafiaments per resoldre. No és cap secret que la crisi d'aquests darrers anys ha castigat amb especial duresa els col·lectius més desfavorits; entre ells, molta gent jove. Per això cal que reforcem la capacitat d'incidència i de transformació de les polítiques de joventut i que fem especial èmfasi en el suport a l'emancipació (amb actuacions en els àmbits educatiu, laboral, d'accés a l'habitatge, etc.) i, també, en la lluita contra la pobresa i l'exclusió.

Afrontar aquesta tasca no és senzill, i menys encara sota un marc polític que limita la nostra capacitat d'autogovern i de gestió dels recursos. En aquest sentit, doncs, la construcció d'un estat propi esdevé no només una necessitat urgent, sinó una gran oportunitat, també, i especialment per a les polítiques de joventut i per als mateixos joves. Per això és imprescindible incorporar la veu i la mirada jove al procés constituent que marcarà el proper curs polític. Parlem doncs, de nou, d'apoderar els joves i de fer-los partícips de la definició del model de societat i de país en què volem viure. Un país que, a la direcció general de Joventut, ens afigurem més inclusiu, transparent, just i equitatiu, i també amb més i millors oportunitats per a la gent jove.

Imaginem un nou estat amb joves arrelats al país i al territori (equilibrat i en què el jovent no hagi d'emigrar per motius laborals). Imaginem un país amb una educació pública d'excel·lència (tant la formació obligatòria com l'educació superior), perquè més formació implica més oportunitats. Imaginem també una societat lliure de masclisme i de violències juvenils. I amb un teixit associatiu viu i participatiu.

Imaginem aquesta República i pensem també en estratègies perquè tot això sigui possible, com ara dotar les polítiques de joventut de més centralitat institucional o reforçar el rol dels joves com a ciutadans i subjectes polítics, amb el reconeixement del dret de vot a partir dels 16 anys. Ho imaginem i treballem per fer-ho realitat. I, sobretot, convidem el jovent català a imaginar amb nosaltres, a participar activament en el debat constituent obert a Catalunya i a construir la República dels joves.