POLITICA
BARCELONA - 14 abril 2016 2.00 h

Proposen que sigui públic el vot de cada dirigent de l'ANC

 Els impulsors d'una esmena als estatuts defensen que limita el vot secret, i els crítics creuen que respon a la “desconfiança”

 També es vol que tornin a la direcció membres amb mandat esgotat

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

La reunió general de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) d'aquest diumenge a Manresa pot suposar un gir estatutari que la converteixi en una entitat més presidencialista, que permeti conèixer qui ha votat què en la direcció política i en què s'obri la porta a la reincorporació de dirigents als quals ja se'ls havia esgotat el mandat. Ho defensen diverses esmenes que s'hauran de votar en la quarta assemblea general ordinària d'aquest cap de setmana i que una part de l'entitat es mira de mal ull. Una de les esmenes més importants és l'elecció de president i vicepresident, que fins ara triaven els 75 membres del secretariat nacional (SN), que havien estat escollits per les assemblees territorials. L'esmena proposa l'elecció del president i el vicepresident de manera directa per part de tots els socis en una fórmula que els proposants consideren que garanteix una “major democràcia” però que els crítics creuen que vol afavorir candidats “mediàtics o famosos” perquè difícilment seran votats membres desconeguts de la majoria de socis. Però la crítica principal dels contraris al nou sistema d'elecció és que l'ANC es convertirà en una entitat “molt presidencialista” que trenca amb la filosofia “assembleària”. A ningú se li escapa la importància que aquest canvi en la votació pot suposar de cara a l'elecció del president que haurà de tenir lloc al maig, en què una part de l'entitat té la intenció de promoure un lideratge alternatiu al de Jordi Sánchez, a qui acusen precisament d'haver actuat de manera “presidencialista”.

Una altra de les esmenes per canviar els estatuts planteja que les votacions al si del secretariat nacional siguin nominals, de manera que consti en acta què ha votat cada dirigent en una presa de decisió. Només es mantindria el vot secret en les votacions per a l'elecció de càrrecs o que afectin algun dels membres del secretariat. Els impulsors de l'esmena ho consideren un “mecanisme eficient de control” perquè limita el vot secret i permetrà que les assemblees territorials coneguin el vot del secretariat nacional. Per als detractors, la proposta evidencia “desconfiança” cap a l'actuació dels secretaris nacionals i mostra que l'ANC “té un greu problema”.

Una altra esmena que els crítics també relacionen amb sectors pròxims a Sánchez obre la porta que puguin tornar a ser secretaris nacionals membres de l'ANC que ja ho havien estat. Els estatuts actuals no permeten repetir un cop esgotat el mandat.

LES XIFRES

26
esmenes
per reformar els estatuts es votaran en l'assemblea general ordinària de diumenge a Manresa.
24
esmenes
han estat presentades per assemblees territorials i dues pel secretariat nacional.
Les persones que hauran d'ocupar la presidència o la
vicepresidència seran elegides pels membres de l'ANC
Per ser membre del SN cal ser membre de l'ANC, inscrit amb almenys
365 dies d'antelació a les eleccions
Els membres del SN que hagin exercit el
càrrec durant tres mandats podran tornar-se a presentar
com a candidats
Els membres del SN exerciran el càrrec durant dos anys i
podran ser reelegits, únicament, per un altre període
Les votacions seran sempre públiques i nominals, excepte quan es tracti de temes sobre membres del SN
Els candidats al SN podran respondre als electors en un acte central de cada
regió i/o en actes de les AT

Ampliació de mandats i campanya dels candidats

L'elecció anual dels membres del secretariat nacional tenint en compte, a més, que ve precedida per l'assemblea general, implica que l'entitat hagi de dedicar de febrer a maig bona part dels esforços a la preparació d'aquestes dues cites. Aquest inconvenient es pretén superar amb un canvi estatutari d'ampliació de mandats. Fins ara, cada secretari nacional podia ser reelegit en dues ocasions successives i, per tant, exercia durant un període màxim de tres anys. Algunes esmenes plantegen ara mandats de dos anys amb possibilitat de reelecció, de manera que el període d'exercici del càrrec s'allarga fins als quatre anys. Una altra esmena planteja que els candidats a secretaris nacionals facin campanya electoral responent preguntes a través de la web o participant en debats, un de central que es faria a cada regió de l'ANC o diversos en les assemblees territorials. En tots els debats presencials es convidarà tots els candidats regionals i els actes seran gravats i publicats a la web. Els contraris a l'esmena avisen del desgast per a l'entitat que pot suposar la crítica entre candidats.