POLÍTICA
BARCELONA - 14 abril 2019 2.00 h

Rufián demana el vot per evitar un 155 amb el PSOE i Cs

 El candidat d’ERC al Congrés va visitar Junqueras i Romeva a Soto del Real i va acusar la JEC de no deixar-los “fer política”

V.P - BARCELONA

Des­a­fi­ant la Junta Elec­to­ral Cen­tral, que ha pro­hi­bit fer actes de cam­pa­nya des de la presó, el número dos de la llista d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va visi­tar Oriol Jun­que­ras i Raül Romeva a Soto del Real i va denun­ciar un cop més que la res­tricció de la JEC “demos­tra que qui hi ha a la presó són pre­sos polítics”. “No els dei­xen fer política”, va dir.

“És sim­ple­ment pel que repre­sen­tem, les nos­tres idees i les sigles que tenim”, va subrat­llar Rufian en una com­pa­rei­xença davant la premsa en què va denun­ciar també que els havien pro­hi­bit d’entrar un bolígraf per por que “portés una càmera din­tre” i va dema­nar amb insistència el vot per ERC com a “únic mur” per evi­tar que el PSOE i Ciu­ta­dans puguin pac­tar i apli­car un nou 155 a Cata­lu­nya i també per trans­me­tre al món la volun­tat dels ciu­ta­dans de fer un referèndum d’auto­de­ter­mi­nació.

“És molt impor­tant treure la raó a Sánchez, Iceta i Batet quan diuen que la gent no vol votar a Cata­lu­nya”, va des­ta­car Rufian, que es va mos­trar con­vençut que “si els números ho per­me­ten Pedro Sànchez pac­tarà amb Ciu­ta­dans i farà Toni Cantó minis­tre de Cul­tura”.

LA FRASE

La prohibició de la JEC demostra que qui hi ha a la presó són presos polítics. No els deixen fer política
G
Gabriel Rufián
NÚMERO DOS DE LA LLISTA D’ERC ALS CONGRÉS DELS DIPUTATS

“No acceptem lliçons, no sou ni socialistes ni obrers”

Rufián va ser al vespre a Sabadell, on va tenir paraules d’elogi per a Neus Català i Carme Forcadell. I paraules contundents contra Meritxell Batet, que havia retret a ERC que “hagués permès les retallades en educació”. “No t’acceptem ni mitja lliçó; no sou ni socialistes ni obrers”, li va dir Rufián, que també va carregar contra Casado per haver-li dit que “no tenia vergonya” per voler “esborrar el nom de Felip VI, per qui hem votat tots”. “El seu pare l’havia votat només un: Franco”, li va respondre Rufián.