POLITICA
BARCELONA - 16 març 2016 2.00 h

El govern porta al Constitucional les proves d'educació primària

TXELL PARTAL - BARCELONA

La Generalitat va acordar ahir presentar un recurs d'inconstitucionalitat en contra el reial decret que regula les proves finals d'educació primària, establertes en la llei d'educació estatal. La portaveu del govern, Neus Munté, va explicar en roda de premsa que el govern català considera que aquest decret vulnera les competències de la Generalitat en matèria educativa i de llengua pròpia. El govern entén que l'Estat està regulant la prova massa detalladament i s'hauria d'haver limitat a fer una base reguladora, la qual després la Generalitat és qui l'hauria d'haver desenvolupat.

Munté es va queixar que la norma estatal realitza una regulació expressa on especifica el castellà com l'única llengua que s'utilitzarà per examinar-se. Un punt on el govern creu que el decret entra en contradicció en la legislació estatal, que preveu que els pares puguin triar la llengua que volen que utilitzin els seus fills. A més, afirma que el reial decret suposa una vulneració del règim lingüístic de l'ensenyament a Catalunya, ja que l'Estatut d'autonomia estableix que el català s'ha d'utilitzar com a llengua vehicular a l'escola.