ECONOMIA
BARCELONA - 16 març 2016 2.00 h

L'Estat, el gran creditor del deute català

 Acumula un 60% del total que deu la Generalitat

 El 2015 el volum total va ser de 72.274 milions, un terç del PIB

M.M - BARCELONA

El deute de la Generalitat va confirmar la corba ascendent dels últims anys i el 2015 va créixer per valor de 7.808 milions fins a sumar-ne 72.274, xifra rècord que quadruplica de llarg els 15.776 milions que constaven com a passiu a principi de la crisi, ara fa nou anys. A aquestes dades, convé afegir-hi que, a més d'aquest total, un 60%, 43.343 milions, correspon al que el govern català deu a l'Estat espanyol, en concepte dels préstecs que aquest últim ha anat concedint a través del mecanisme del fons de liquiditat autonòmic (FLA), per la qual cosa es confirma que l'Estat és el principal creditor de Catalunya, seguit a força distància per les entitats financeres, amb les quals la Generalitat té compromès el retorn de gairebé 18.000 milions, un 25% del total del deute. La impossibilitat del govern d'accedir als mercats internacionals ha engruixit el passiu català en mans de l'Estat, que el març del 2013 amb prou feines superava els 2.000 milions.

Altres compromisos

Pel que fa als títols de deute sobirà de la Generalitat, col·loquialment anomenats bons patriòtics, emesos en diverses tongades abans que entrés en vigor el FLA, en queden pendents uns 7.000 milions, que constitueixen poc menys del 10% del deute, la resta del qual correspon a compromisos amb empreses privades que s'han encarregat d'executar obra pública (vegeu gràfic).

Tenint en compte que la despesa en interessos d'aquest passiu s'ha triplicat durant la crisi (uns 1.500 milions el 2015), el vicepresident de govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, vol abordar en la seva visita a Madrid per entrevistar-se amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, la millora de les condicions dels préstecs que, via FLA, degoteja l'Estat a Catalunya. Junqueras també vol reclamar la liquidació de les bestretes del 2014 abans del juliol, data en què està prevista aquesta transferència, que, ateses les tensions de tresoreria del govern, serà clau per abonar l'extra dels funcionaris.

LA XIFRA

3
vegades
més que fa 10 anys paga la Generalitat en interessos del deute contret amb diferents organismes.

Els més endeutats en valor absolut

Catalunya és, dins de l'Estat, el territori amb un deute més alt en xifres absolutes, seguit pel País Valencià, amb 41.753 milions, i Andalusia, amb 31.365 milions. No obstant això, si es relaciona l'endeutament amb el PIB, el País Valencià encapçala la llista, amb un 41,3%. Catalunya, en aquest cas, passa a la tercera posició, per darrere també de Castella-la Manxa (35,5%), amb un percentatge de deute sobre el PIB del 35,3%. El deute global de l'Estat va quedar en 1,07 bilions d'euros, un 99% del PIB.