POLÍTICA
Barcelona - 17 juliol 2015 2.00 h

El TC avala la política exterior de la Generalitat però li veta la diplomàcia

 La resolució reafirma que Catalunya pot tenir delegacions a l'exterior

 El tribunal només suspèn els articles que la defineixen com a “actor internacional”

XAVIER MIRÓ

El Tribunal Constitucional (TC) avala la política exterior de la Generalitat, que inclou l'obertura de delegacions, si bé tanca la porta a l'actuació del govern català com a “subjecte” de relacions diplomàtiques internacionals. Tot i que no emet sentència sobre el recurs estatal contra la llei catalana d'acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea, l'alt tribunal aixeca la suspensió de la majoria d'articles en considerar legítima la promoció dels interessos de la Generalitat a l'exterior en l'àmbit de les seves competències.

El TC avala, en primer lloc, que la Generalitat pugui aprovar una llei d'acció exterior de conformitat amb la legislació espanyola i no admet que l'interès general només es pugui garantir amb una normativa unitària.

Promoció exterior

El tribunal també entén que els articles relatius a l'objecte, principis i finalitat de l'acció exterior de la Generalitat s'han d'entendre dins del marc constitucional, que permet a la Generalitat promocionar Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos. En aquest sentit, també interpreta el TC les relacions del govern català amb altres governs.

I pel que fa a la creació de delegacions i oficines a l'exterior, el TC recorda que la seva doctrina ja ha admès aquesta competència en la seva sentència del 1994. El fet d'obrir una delegació no implica que el govern català s'atribueixi “la competència estatal de relacions internacionals”. El tribunal també recorda a l'advocat de l'Estat que va interposar el recurs que la llei catalana d'acció exterior “no atorga de cap manera” estatus diplomàtic al delegat del govern de la Generalitat davant la UE. El TC també descarta que es pugui impugnar la delegació exterior a Brussel·les pel fet de denominar-la “Representació permanent davant la UE”, una qualificació utilitzada en el cas de la representació dels estats davant les institucions comunitàries.

L'alt tribunal sí que manté la suspensió dels articles que atribueixen a la Generalitat una funció de “diplomàcia pública” o que la consideren “actor” o “subjecte” de relacions internacionals, una potestat exclusiva de l'Estat.

LES FRASES

Aquest tribunal
ha reconegut la legitimitat de l'establiment d'oficines autonòmiques en l'àmbit de la UE
La llei [d'exteriors catalana] no atorga de cap manera al delegat del govern de la Generalitat davant
la UE (...) un estatus diplomàtic