La Vanguafdia.


Política


Margallo planteja cedir a les autonomies tot l'IRPF


El ministre d'Exteriors reserva per a l'Estat només l'IVA i societatsIsabel Garcia Pagan
Barcelona

"Es tracta no tant de transferir aigua com de deixar-los que explotin els seus pous"

El Ministeri d'Hisenda només s'ha posat a fer balanç de l'actual sistema de finançament autonòmic, però al gabinet de Mariano Rajoy ja hi ha qui té propostes particulars per arreglar els problemes de les comunitats amb les finances. El ministre d'Exteriors, José Manual García-Margallo, fins i tot planteja que l'organització territorial de l'Estat és un dels aspectes que cal considerar dins d'aquest nou front que se li obre al Govern espanyol. Tot i que és una "proposta personal", els suggeriments del ministre transmesos en una entrevista a El Mundo obren un debat al si del Partit Popular, això sí, amb la vista posada a Catalunya.

Margallo afirma que l'Estat s'ha de reservar tan sols els grans impostos que afecten el mercat interior -l'impost de societats i l'IVA- i amb aquests ingressos ha de finançar els serveis que l'Estat continua prestant als territoris. La resta, proposa el ministre, s'ha de deixar "a l'arbitri de cada autonomia". "Això és la coresponsabilitat fiscal", afirma García-Margallo, que fins i tot considera "un avantatge" de la seva proposta el fet que "s'assoleix un resultat molt semblant als concerts dels territoris forals". Al cap i a la fi, segons Margallo, es tracta "no tant de transferir aigua com de deixar-los que explotin els seus propis pous". Sense cap referència a sistemes de solidaritat interterritorial, el ministre defensa que "un model necessita decisions polítiques. Quins són els serveis bàsics que estem disposats a finançar? Una televisió autonòmica és un serveis essencial que ha de costejar tota la nació?", es pregunta.

En l'actualitat, les comunitats autònomes gestionen el 50% de la recaptació de l'IRPF, el 50% de l'IVA i el 58% dels impostos especials, a més d'impostos cedits totalment com transmissions, successions i donacions. El 2012, la Generalitat tenia prevista una recaptació d'uns 7.800 milions pel tram autonòmic de l'impost sobre les rendes, 5.500 milions per l'IVA i 1.900 per impostos especials. En la proposta de pacte fiscal aprovada pel Parlament es plantejava la cessió de la gestió de tots els impostos que es paguen a Catalunya i establir una quota de retorn amb uns criteris de solidaritat limitats.

El Consell de Política Fiscal i Financera va acordar en l'última reunió fer balanç de l'actual sistema de finançament. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va deixar clar que la presència de la Generalitat en aquest grup de treball no responia a un retorn a la demanda del pacte fiscal, sinó a garantir els interessos de Catalunya. La Generalitat afirma que no existeix cap tipus de negociació sobre un nou finançament amb l'Executiu de Mariano Rajoy malgrat haver restablert els ponts de diàleg al terreny econòmic en les últimes setmanes i avançar en un acord per flexibilitzar l'objectiu de dèficit del 2013.

En qualsevol cas, el nou model de finançament ha d'entrar en vigor l'1 de gener del 2014, per la qual cosa el debat està servit. Fins i tot més enllà del finançament. Garcia-Margallo proposa que s'implantin preus públics i lamenta que "aquí ens hem obsessionat en discutir el copagament sanitari, però els laboristes britànics debaten la possibilitat d'establir taxes a les autovies en funció del que contaminen els cotxes i de les hores a què transiten".

A més el ministre afirma que "en el tema de les autonomies, de l'estructura territorial, les circumstàncies han canviat radicalment" des de que es va posar posada en marxa ara fa més de tres dècades i, per tant, "en aquest nou món, és obvi que l'organització territorial de l'Estat és un dels aspectes que cal considerar".