23/01/13.  La declaració de sobirania, ala mitjans internacionals