• 28 sep. 2013
  • La Vanguardia (Català)
  • JOSEP GISBERT Barcelona

Els passos del procés


De les resolucions aprovades com a conclusió del debat de política general destaquen les que reafirmen el suport al dret a decidir i les que incorporen més detalls sobre els passos del procés, des del moment per fixar la data i la pregunta de la consulta fins a l’acceleració de la hisenda pròpia i altres estructures pròpies d’un Estat.


 Suport al dret a decidir. El Parlament recull el manifest elaborat per Joan Rigol i expressa “la defensa d’un procés democràtic per tal que el poble català pugui exercir el seu dret a decidir, reclamant que la ciutadania de Catalunya pugui exercir amb el vot el dret a decidir sobre la pròpia institucionalització política”. I constata “la urgència perquè s’estableixi un diàleg amb institucions de l’Estat per tal d’acordar les condicions legals per a l’exercici d’aquest dret a decidir”.

A favor: CiU, ERC, PSC, ICV 


Data, pregunta i via de la consulta a final d’any. El Parlament pren el compromís d’“exercir el dret a decidir el 2014 i concretar la via o vies legals, la data i la pregunta abans de la finalització del present període de sessions”, és a dir, abans que s’acabi el 2013. I també anuncia que presentarà amb caràcter urgent al Congrés, o a través de les forces polítiques catalanes que hi són presents, la “sol·licitud al Govern de l’Estat de la corresponent voluntat política per a la celebració d’un referèndum durant el 2014”. La resolució adverteix al president del Govern espanyol que el diàleg “no pot eternitzar-se” i que, per tant, ha de donar fruits abans que conclogui aquest any.

A favor: CiU, ERC, ICV, CUP 


Internacionalització del procés. El Parlament aposta per “internacionalitzar el dret a decidir del poble de Catalunya” i insta específicament el Govern a desenvolupar una estratègia comunicativa per informar “els principals governs i organismes internacionals” de la voluntat de Catalunya de preguntar els seus ciutadans.

A favor: CiU, ERC 


La hisenda pròpia, el 2014. El Parlament insta al Govern a “adaptar l’estructura i l’organització de l’Agència Tributària de Catalunya perquè estigui en disposició, abans de finalitzar el primer semestre del 2014”, de poder assumir la “gestió plena de tots els tributs suportats a Catalunya”, per a la qual cosa es crearà el cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat.

A favor: CiU, ERC 


Més estructures d’Estat. El Parlament insta el Govern a dotar l’Institut Català de Finances (ICF) de la naturalesa jurídica d’entitat de crèdit i equiparar-lo a les altres entitats que operen en el mercat financer, a dissenyar l’administració i la tresoreria de la seguretat social catalana, a elaborar un pla de gestió de les grans infraestructures, a preparar la transitorietat de l’administració de justícia, a impulsar la llei de la policia de Catalunya, i a construir un marc català de relacions laborals.

A favor: CiU, ERC 


Il·legalitzar els grups feixistes. El Parlament condemna l’atac a la delegació de la Generalitat a Madrid i demana d’il·legalitzar “grups feixistes, nazis, xenòfobs i homòfobs que utilitzen o propugnen la violència” (també condemna, amb l’abstenció del PSC, tota declaració o activitat que trivialitzi, exculpi o negui el nazisme, el franquisme i la resta de règims totalitaris).

A favor: CiU, ERC, PSC, ICV, CUP 


Suport a la mobilització pel català a les Balears. El Parlament censura l’actuació del Govern de les Balears, i també de l’Aragó, en relació amb la llengua catalana i dóna suport a les mobilitzacions de la comunitat educativa en defensa del català com a llengua vehicular a l’escola, i demana al Govern que “reiteri el reconeixement de la unitat de la llengua catalana”.

A favor: CiU, ERC, PSC, ICV, CUP