El Punt Avui

Socialisme transformador

30/11/13 02:00 JULI FERNÁNDEZ
Els ciutadans no palpen la democràcia
i això ha corcat la credibilitat
i la confiança de la gent en els partits
i els polítics que els lideren

Manifestació a Girona en favor de la sanitat pública.

Ens trobem al davant d'una situació d'emergència nacional i social espesseïda per l'agreujant d'una gran desconfiança de la ciutadania cap als polítics i la política. El carrer no percep que els representants polítics i el sistema donin respostes a les necessitats bàsiques de tipus social, educatiu, sanitari, d'atur i mediambientals, per citar-ne uns quants. Tampoc no es percep l'aplicació d'una fiscalitat més justa i progressiva que s'encamini a fer pagar més els que tenen més i a la lluita contra el frau fiscal. En aquest context, s'ha instal·lat la sensació generalitzada que la gestió dels recursos públics no és prou transparent, que és poc participativa, que es desenvolupa en una mena d'intramurs poc accessible. Els ciutadans no palpen la democràcia i això ha corcat la credibilitat i la confiança de la gent en els partits i els polítics que els lideren. La resposta ha de ser, inequívocament, l'aplicació de la política i de democràcia amb formes diferents. El PSC ha de ser capaç de liderar una alternativa d'esquerres, integradora, reformista, transformadora, catalanista, federalista i europeista. I liderar una alternativa d'esperança per a la ciutadania fonamentada en sis principis bàsics: 1.En l'àmbit de l'economia cal una nova forma d'entendre el capitalisme. Cal humanitzar-lo i posar l'economia, i la gestió del sistema públic, al servei dels ciutadans a partir d'una reforma que revisi les relacions entre allò que és públic i el que és privat, i acoti el funcionament dels mercats, especialment els financers. S'ha de fer una aposta clara a favor de l'economia verda i la sostenibilitat. La competitivitat de l'economia no pot esdevenir dels salaris baixos, ha de raure en la inversió en formació, en innovació i en recerca. 2.Garantir l'estat del benestar. S'han d'encarar reformes per garantir la igualtat d'oportunitats. És una prioritat que implica una aposta per l'excel·lència de l'educació, la sanitat i serveis socials públics, amb l'objectiu d'eradicar la pobresa i la marginalitat. Cal tornar al costat dels més febles. 3.Una nova justícia tributària. És indispensable la reforma de la fiscalitat per normalitzar una estructura en què pagui més qui tingui més. Impostos sobre les grans fortunes i patrimonis, sobre successions, impostos mediambientals, impost addicional a les grans corporacions i impost sobre transaccions financeres. 4.La política municipal. El PSC ha de tornar a ser el referent de la gestió municipal sobre la base de la transparència i la participació. La gestió econòmica i social al servei dels ciutadans requereix més proximitat, més diàleg amb la ciutadania; recuperar la presència en els barris. 5.Una resposta clara al reconeixement i el respecte de la singularitat de Catalunya. La defensa d'una reforma constitucional en clau federal ha de comportar més autogovern, la clarificació de competències i del blindatge de competències; reconeixement cultural i lingüístic i un model de finançament més just i equitatiu. En definitiva, la reforma ha d'obrir el camí per a una Catalunya estat, en una organització federal. Aquesta proposta és compatible amb la realització d'una consulta, legal i acordada, perquè el poble de Catalunya decideixi quina és la relació que vol tenir amb la resta d'Espanya. Amb voluntat política és possible trobar el marc de legalitat per a la consulta, o un referèndum, entesa com un element de radicalitat democràtica que, si cal, es pot ampliar a la resta de l'Estat i fer-ne anàlisis territorials. El govern d'Espanya ha d'assumir que el model autonòmic ja no té recorregut i que cal reformular el model territorial. Pels socialistes, la resposta és el model federal. 6.Una aposta decidida per una nova forma de fer política. Més transparència, defensa estricta i estímul de la participació ciutadana; canvis de les lleis electorals; control per evitar l'acumulació de salaris als càrrecs i responsables polítics; la limitació de mandats. I, sobretot, s'ha de revisar el finançament dels partits polítics i entendre la publicitat dels patrimonis dels polítics i càrrecs públics com un signe de normalitat. La llista de reptes per al futur és extensa i complexa. La ciutadania està esperant una proposta socialista per a Catalunya, Espanya, Europa i el món, que exigeix la revisió i l'actualització del projecte socialdemòcrata, mantenint i aprofundint els principis de solidaritat, igualtat i justícia social. Cal que siguem capaços de donar respostes a les noves realitat socials i econòmiques. La solució socialista ha de ser humanitzar el capitalisme.

Darrera actualització ( Dissabte, 30 de novembre del 2013 02:00 )