• 13 dic. 2013
  • La Vanguardia (Català)
  • JOSEP GISBERT Barcelona

El Parlament aprovarà la petició de la consulta al gener

La cessió de la competència pel 150.2 de la Constitució es durà al Congrés

DOBLE VIA AL CONGRÉS Els partits presentaran també la mateixa iniciativa pel seu compte ALTERNATIVA AL PARLAMENT La idea és donar llum verda en paral·lel a la llei catalana de Consultes

La petició de la consulta al Congrés no serà aprovada pel Parlament fins al mes de gener. Aquest és el calendari amb què treballen els partits que ahir van plasmar l’acord i que mantenen, com ja havien decidit dies enrere, que el mecanisme legal a utilitzar és la petició de la cessió de la competència sobre la convocatòria de referèndums per la via de l’article 150.2 de la Constitució. Una reclamació que finalment es farà per mitjà d’una proposició de llei que el Parlament, una vegada aprovada pel ple, presentarà directament al Congrés.

Entre avui i si és necessari dilluns el text de la proposició de llei serà firmat pels partits pro consulta i portat al registre del Parlament, amb la intenció que ho aprovi el primer ple del pròxim període de sessions, al gener. El text contindrà un preàmbul que recordarà les múltiples vegades que el Parlament ha defensat el dret d’autodeterminació de Catalunya i la definició de nació que recull el preàmbul de l’Estatut i una part dispositiva amb la petició explícita sobre la consulta.

Una vegada aprovada, la proposició de llei serà traslladada al Congrés, on començarà una agitada tramitació que, en funció del joc de majories existent, pot dilatar-se, fins i tot decaure, tant com aquestes vulguin. Per evitar que la iniciativa quedi en un pou sense fons, els partits, en funció de les quotes que té cadascun, presentaran en el Congrés el febrer, amb el nou període de sessions, una proposició no de llei idèntica que, a diferència de l’anterior, obligatòriament haurà de ser debatuda. D’aquesta manera es garantiran que el debat es produeixi, encara que sigui simplement per rebutjar-la.

Juntament amb aquestes accions que es desenvoluparan al Congrés, els partits favorables a l’exercici del dret a decidir prosseguiran amb la tramitació de la llei de Consultes al Parlament, amb la idea d’aprovar-la també dins del pròxim període de sessions. Aquesta llei, de fet, seria una alternativa per poder celebrar la consulta una vegada rebutjada la cessió de la competència per la via de l’article 150.2 de la Constitució, sempre i quan el Govern espanyol no decidís recórrer-la davant el Tribunal Constitucional i esperés a actuar jurídicament quan es produís la convocatòria efectiva per part del president de la Generalitat. Però si presentés el recurs, la llei catalana de Consultes quedaria automàticament suspesa i, per tant, també inutilitzable.