• 17 dic. 2013
  • La Vanguardia (Català)
  • Miquel Roca Junyent

Gran política

Cal obrir noves vies, nous horitzons que només la política del diàleg farà possibles

El problema era, és i serà polític. Pot tenir conseqüències jurídiques, pot ser examinat des de perspectives legals i pot tenir fonaments constitucionals o no, però el problema és polític i només pot i ha de tenir solució política. Ara és l’hora de la política; si es vol, en majúscula. Política feta per polítics; diàleg i debat polític. Així s’ha escrit sempre la història i es continuarà escrivint així.

De Catalunya i Espanya, estem parlant, evidentment. De la proposta que des de Catalunya es formula per una ampla majoria de les seves forces parlamentàries. Una proposta que podrà ser valorada i discutida des de perspectives diverses, però que obre un escenari nou en el qual molts són els cridats a ser-ne protagonistes i molt pocs els que podran refugiar-se en la simple condició d’espectadors.

Seria un gran error voler ignorar el problema o reduir-ne l’abast. Ambdues posicions no servirien per a res més que per radicalitzar el plantejament de les diferents parts involucrades en les conseqüències de la proposta. Per més forta que sigui la discrepància, no hi ha cap argument per negar la transcendència del moment. I si hi ha un problema, l’obligació política és intentar trobar-hi una solució. A vegades sembla difícil i, fins i tot, impossible. Però això no excusa el mon polític de buscar el millor i més viable camí per a l’acord. La dificultat dóna grandesa a l’entesa.

Certament, tenen raó els que diuen que aquesta és una qüestió que afecta tot Espanya. Però, precisament per això, tots n’han de parlar, tots han de debatre, dialogar, intentar entendre, respectar i fer de la tolerància el motor d’un nou escenari per a la convivència en llibertat. No és el moment dels tancaments; ara cal obrir i obrir-se.

Espanya té un problema; fa temps que el té. Diversos errors històrics el mantenen viu malgrat els esforços que en determinats moments s’han protagonitzat per superar-los. Però no és furgant en el passat que trobarem la solució del present, ni molt menys la del futur. Cal obrir noves vies, nous horitzons que només la política del diàleg farà possibles. Ara és l’hora de la gran política.