• 10 ene. 2014
  • La Vanguardia (Català)
  • JOSEP GISBERT Barcelona

El Consell de Garanties declara constitucional la partida de la consulta

L’òrgan consultiu rebutja la impugnació del PP contra els pressupostos del 2014

Els 2.294 milions de venda de patrimoni i concessions també s’ajusten a l’Estatut i a la Constitució

La partida del pressupost de la Generalitat per al 2014 destinada a la celebració de la consulta s’ajusta plenament a la Constitució i a l’Estatut. Aquest és el criteri del Consell de Garanties Estatutàries, en resposta a la petició de dictamen efectuada pel PP i que va obligar el Parlament a demorar l’aprovació dels comptes i el Govern a mantenir prorrogats un mes més els números del 2012. La partida impugnada és de 5.075.000 euros i en el projecte de pressupostos està consignada amb l’epígraf “processos electorals i consultes”.

ROSER VILALLONGA / ARXIUSánchez-Camacho va impulsar la impugnació dels comptes de Mas

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries es va fer públic ahir i estima no només que la Generalitat té competències per convocar eleccions i consultes populars, sinó també que la inclusió d’una partida en aquesta matèria en el pressupost “no predetermina que l’actuació de l’administració responsable de la seva despesa es concreti en una execució determinada”. El PP havia fonamentat la impugnació precisament en què la inclusió de la partida permetia “deduir amb claredat meridiana” que anava dirigida a la celebració de la consulta d’autodeterminació fixada per al proper 9 de novembre. Un inconvenient que el Consell de Garanties Estatutàries considera, tanmateix, que ha de ser valorat com “merament preventiu o cautelar i circumscrit al debat polític i parlamentari” i, en conseqüència, “mancat de transcendència juridicoconstitucional”.

El dictamen es va adoptar per una àmplia majoria de vuit dels nou membres que té el Consell de Garanties Estatutàries i l’únic vot particular discrepant és justament el del conseller designat a proposta del PP, Carles Jaume, que expressa “dubtes més que raonables” sobre que la partida s’ajusti tant a la Constitució com a l’Estatut. La unanimitat va estar present, en canvi, en declarar la plena legalitat de l’article que estableix els criteris sobre els crèdits ampliables –la partida destinada a la consulta té caràcter ampliable–, perquè es tracta d’un “element típic i habitual del dret pressupostari”.

El PP havia impugnat igualment les partides per 2.294 milions previstes com a privatitzacions, vendes de patrimoni i concessions de serveis, i així mateix per unanimitat el Consell de Garanties Estatutàries dictamina que s’adeqüen a la Constitució i l’Estatut, perquè els ingressos d’uns pressupostos “tenen la consideració de mera previsió” i el poder executiu i el legislatiu “poden dur a terme les estimacions i concretar les previsions d’ingressos que considerin més idònies i probables, sempre que siguin mínimament raonables”. Amb aquest dictamen, i a falta del de la llei d’acompanyament –que el PP també va impugnar en relació amb les noves taxes que inclou–, els comptes de la Generalitat del 2014 podran finalment aprovarse en el primer ple ordinari del Parlament d’aquest mes, el proper dia 29.

A la consulta s’hi va referir així mateix ahir, però en un sentit diferent, el conseller de Presidència, Francesc Homs, en rèplica al ministre d’Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo. “Molta paraula d’amor però cap oferta”, va lamentar el portaveu del Govern, per a qui el que és “altament perillós és no deixar votar”.