• 15 ene. 2014
  • La Vanguardia (Català)
  • Jordi Barbeta

“Els i les socialistes hem de ser més clars, dir la veritat...”

Per imposar disciplina sobre l’afer de la consulta i el sobiranisme, el primer secretari dels socialistes, Pere Navarro, va convocar una reunió del consell nacional del PSC, el novembre passat, per aprovar un document que entre altres coses deia: “Som hereus dels compromisos fundacionals del PSC”. Aquests compromisos fundacionals figuren al Pacte d’Abril del 1977, que, per descomptat, defensava el dret a l’autodeterminació de Catalunya, però això era en temps de Joan Reventós, i des d’aleshores ha plogut molt, a Nicaragua. Aquest mateix document també assenyalava com a “finalitat indeclinable” l’exigència d’“una estructura d’Estat que garanteixi a Catalunya l’aprofundiment de la seva autonomia” i amb aquest objectiu expressava “la voluntat de treballar en comú amb totes les altres forces democràtiques catalanes presents al Congrés dels Diputats”.

36 anys després, els socialistes catalans es van presentar a les eleccions del 2012 amb un programa en el qual assumien el següent: “Ens comprometem a promoure les reformes necessàries perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat”.

Al cap de dos mesos, els diputats del PSC van presentar i van donar suport al Parlament a una proposta de resolució que a més de ratificar el compromís anterior instava el Govern de la Generalitat a negociar i acordar amb el Govern d’Espanya en el termini de dos anys “les reformes legals necessàries perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el dret a decidir sobre el futur de les relacions Catalunya-Espanya”. El document del consell nacional del novembre insistia que “el compromís del PSC és ferm”. “Treballem a favor de la celebració d’una consulta legal i acordada…”.

El ple del Parlament debatrà demà la iniciativa de portar al Congrés dels Diputats una proposta de llei orgànica perquè es delegui en la Generalitat “la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum consultiu perquè els catalans i les catalanes es pronunciïn sobre el futur polític col·lectiu de Catalunya, a partir dels termes que s’acordin amb el Govern de l’Estat”.

Malgrat tots els pronunciaments anteriors, ara la direcció del PSC amenaça d’expulsar els diputats que votin a favor d’aquesta proposta en comptes de fer-ho amb els que hi votin en contra, i això que el maig passat, en el simposi socialista Enfortim la democràcia, es va arribar, entre altres conclusions, a la següent: “Els i les socialistes volem aportar propostes concretes que millorin la nostra democràcia […] Hem de ser més clars, dir la veritat, parlar de les coses pel seu nom…”.