• 29 ene. 2014
  • La Vanguardia (Català)
  • Guillem López-Casasnovas Joan Rosselló Villalonga

Un criteri internacional

Després d’haver llegit les declaracions del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, només falta analitzar el que s’esdevé en altres països, amb una estructura territorial semblant a la d’Espanya (això sí, amb veritables institucions federals). Països com Austràlia, els Estats Units, Mèxic, Bèlgica i el Canadà han publicat balances fiscals, bé sigui per organismes públics bé per institucions independents. I totes amb els mateixos problemes metodològics que es van trobar en elaborar-les a Espanya i que va abordar un grup d’experts nomenat pel mateix Ministeri d’Hisenda que ara les rebutja.

Sorprèn l’acusació de mala interpretació perquè no hi ha res més fàcil que refutar els resultats d’algú que fa les estimacions exposant amb tot luxe de detalls la metodologia que utilitza. Esclar, si la informació està disponible a la xarxa. A més a més, qualsevol que hagi viscut, estudiat i visitat qualsevol d’aquests països sabrà que tenen poques tendències secessionistes.

És absurd pensar que les balances fiscals distorsionen per se el sentiment de pertinença a una nació. I, encara que així fos, no sembla lògic aquest tutelatge d’un ministeri per sobre de la demanda del Parlament, que és qui sol·licita al Govern que l’elabori, a través d’una comissió en la qual els sotasignats vam participar. Després d’hores de reunions i de rebre ajornaments, però no negatives, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (les comunitats autònomes també són Estat) a les dades per a aquesta actualització, ens assabentem que el ministeri rebutja el compromís que havia assumit el mateix president de presentar les balances fiscals.

Ara s’escuden en un nou mètode que no respon a la pregunta a la qual s’intenten dirigir, si més no en aquest país, les balances fiscals: quants recursos surten de Catalunya i quants tornen per impactar en el benestar i la creació de riquesa.