El Punt Avui

La hisenda avança

L'Agència Tributària i les diputacions van signar al setembre un segon conveni per bastir l'estructura d'estat prioritària

L'acord implanta la finestreta única a 53 oficines d'arreu de Catalunya

10/02/14 02:00 BARCELONA - ODEI A.-ETXEARTE
Imatge del dia que es va signar el conveni amb les diputacions
Les oficines integrades compartiran documents
Mas protegeix
la hisenda amb una teranyina jurídica

Més passes per a la construcció de la hisenda pròpia. L'Agència Tributària de Catalunya i les quatre diputacions van signar un segon conveniel 17 de setembre passat per començar a construir la xarxa d'oficines integrada per tot el territori. Es tracta d'un pacte que desplega el conveni marc que el govern i els ens supramunicipals van rubricar la tardor del 2012 i que Artur Mas va batejar aleshores com l'“embrió” de la futura hisenda catalana . En la vertebració d'aquesta estructura d'estat prioritària per al govern, el gabinet del president de la Generalitat avança silenciosament i ajustant-se amb pulcritud al marc jurídic, per evitar que el rebuig frontal del govern espanyol al procés sobiranista torpedini el full de ruta acordat.

CiU i ERC van pactar que a finals d'aquest semestre estigui enllestida l'estructura perquè l'agència catalana pugui assumir la recaptació de tots els impostos. Amb aquest segon conveni, l'executiu i les diputacions van habilitar 53 oficines perquè actuïn amb el principi de finestreta única. La futura xarxa catalana, segons l'acord marc, n'ha de tenir 150. Per tant, es va aprovar l'entrada en funcionament d'un terç de la malla territorial prevista inicialment.

CiU ha aprofitat la seva presència hegemònica al govern i a les quatre diputacions per avançar en la integració de tots els nivells de l'administració tributària, aprofitant el desplegament recaptatori consolidat de què disposen els ens supramunicipals, que gestionen els impostos cedits pels municipis. La posada en pràctica, però, és lenta i complexa. El nou conveni permet que més d'una cinquantena d'oficines intercanviïn informació i documents sobre els tributs de dret públics locals i els gestionats per l'Agència Tributària.

D'aquesta manera, els ciutadans podran presentar documentació d'impostos municipals a les quatre oficines de l'agència i, a la inversa, podran trametre escrits oficials dels impostos autonòmics a través de 49 oficines dels organismes autònoms dels ens supramunicipals.

Per avançar en la compilació de dades dels contribuents catalans, que ara són majoritàriament en mans de l'administració espanyola, les diputacions i l'agència s'intercanviaran documents i els faran arribar a l'administració competent, sempre respectant la llei de protecció de dades. Les diputacions facilitaran a partir d'ara la informació dels canvis de titularitat en relació amb l'impost sobre béns immobles i de les liquidacions per l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. El conveni, a més, estreny llaços pel que fa a la gestió en via executiva dels deutes i amplia la col·laboració en la lluita contra el frau fiscal. També crea una comissió de seguiment presidida per un membre designat pel govern i amb un vicepresident designat per les diputacions de comú acord. Aquest ens ha de vigilar l'aplicació de la nova xarxa d'atenció tributària.

Lluny de desvelar la seva estratègia, el govern i les diputacions teixeixen una teranyina jurídica de protecció de la hisenda pròpia. Preveuen avançar en la construcció de la xarxa d'oficines aprovant addendes i protocols que desenvolupin el conveni del setembre de l'any passat, que alhora desplega el rubricat amb solemnitat el 19 de setembre del 2012.

El de l'ampliació de l'estructura territorial i d'arxiu de dades, no obstant això, no és l'únic front que ha obert el govern de Mas per engrossir aquesta estructura d'estat. Els comptes d'aquest any han incrementat un 29% el pressupost de la secretaria d'Hisenda. Per pal·liar l'evident dèficit de personal, CiU i ERC van pactar la constitució d'un cos de gestors tributaris per reforçar la base tècnica de l'agència catalana, i han planificat que funcionaris del cos general hi puguin treballar temporalment si és necessari. El Consell Assessor per a la Transició Nacional també va proposar al govern que faci una campanya perquè els ciutadans i les empreses facilitin voluntàriament les seves dades a l'Agència Tributària presentant una còpia de les declaracions que presenten a la Hisenda espanyola. De fet, CiU i ERC van introduir una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos en aquesta línia.

Malgrat la signatura d'aquest segon conveni entre el govern i les diputacions, l'executiu no ha anunciat la posada en marxa de la xarxa territorial ni ha fixat cap data màxima per al desplegament. La maquinària jurídica, però, avança sigil·losament en l'entretant.

El desplegament de la malla tributària

Com funcionarà la nova estructura d'atenció tributària? L'agència catalana tan sols disposa de quatre oficines en les quatre capitals de demarcació, però la col·laboració amb les diputacions ha d'ampliar la xarxa a 150 oficines i 1.421 treballadors. El nou conveni posa en marxa 21 dels 101 centres de què disposa l'organisme tributari de la Diputació de Barcelona (Orgt), que té 665 treballadors en total. La Xarxa Local de Municipis (Xaloc) de la Diputació de Girona activa vuit de les nou oficines de les comarques gironines.

Pel que fa a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, l'acord habilita per a les funcions de la finestreta única totes les oficines lleidatanes. Es tracta d'una desena de centres i implica 111 treballadors. L'organisme autònom de la Diputació de Tarragona, Base, hi afegeix deu de les 26 oficines de què disposa.

Darrera actualització ( Dilluns, 10 de febrer del 2014 02:00 )