• La Vanguardia (Català)
  • EDUARDO MAGALLÓN de Barcelona

La Cambra creu Que el debat polític no perjudica l'economia catalana

Catalunya bat Espanya bany gairebé Totes les variables macro-econòmiques i el 2013

La Institució creu Que l'Evolució de Catalunya l'any 2014 serà Millor que No és preveia d'entrada ¿

Des de la pàgina 1 de la Cambra de Comerç de Barcelona Soste Que "avui dia la situaciò Política no ha afectat l'economia catalana", va explicar Ahir el president Miquel Valls. La Institució justificacions AQUESTA opinions AMB els Dades macro-econòmiques i S'ACOMPANYA un l'any pasado, Què quart mes Són General auspicis Catalunya Que se al conjunt d'Espanya, s'aprecia com al gràfic. La Xifra Que resumeix AQUESTA idea és la del PIB. El Descens de l'economia a Catalunya (-0,6%) és La meitat del Que S'HA registrat se al conjunt d'Espanya (-1,2%).

À partir d'aquestes Dades objectius, Valls va assenyalar Que a l'abril és revisessin les previsions de Creixement de l'economia catalana "01:00 ALCA l '". Actualment són d'un 0,4%. El cap del Servei d'Estudis de l'Entitat, Joan Ramon Rovira, no va Voler Per entrar a debat Amb altres Institucions que augurin sense Comportament futur Pitjor de l'economia catalana i va Recordar Que "Nosaltres ENS Basem en a els FET" Passat.

La Cambra va destacar com una de les tats Més rellevants el Creixement més fort de la Inversió estrangera. Des Que va Començar el debat sobiranista a Catalunya, uns quants economistes de han AVISAT de la possibilitat d'01:00 Reducció i Fins i Tot Que marxin empreses Estrangeres de la Comunitat. Les tats S'ACOMPANYA ALS 3 primers trimestres de l'qualsevol mostren de em Inversió Forana bruta a Catalunya va Créixer des 69,2%, gairebé cuatro vegades Més que L'Avanç registrat a Espanya, 17,5% MÉS.

In cambio, Ungla de les Poques Dades En què l'Economia catalana presentacions Xifres pitjors de Que l'Espanyola ÉS AL Comediants De Creixement de les exportacions. En a els nou primers mesos de l'any, els exportacions van Créixer a Catalunya sense 1,9%, Mentre Que un Espanya van augmentar l'ONU del 5,6%. Valls va assenyalar Que aquest Pitjor Comportament de Catalunya s'explica essencialment per la Substitució d'un vehicle en ungla de les cadenes de producció d'Automòbils de Catalunya i per l'Augment de les exportacions d'Airbus des de la planta de Madrid. L'explicació és vàlida També per a L'altra negativa variable per una Catalunya, la d'Inversió en Béns d'Equipament, que és va Reduir l'ONU del 5,6% a Catalunya Davant l'1% espanyol.

Quant 01:00 ocupació l ', l'Informe de la Cambra constata Que, Segons tats de l'EPA, Catalunya va reduir l'volum d'ocupats sense 2,5% Davant el 3,1%. Tot i Que l'informe no detalla ho, com 1 consequencia de este Procés una fase final de l'any pasado la taxa d'Atur de Catalunya era del 22,3% contra el 26,0% espanyol.

La resta De les variables en els quals Catalunya presentació Més ossos Xifres Són La creació de Societats Mercantils, la confiança empresarial, l'consum de les famílies, a els crèdits i la producció industrial.

Valls no va Voler Valorar els dictàmens expressades per sobre Empresaris el debat obert de Francesc a Catalunya i va recordar Que "votin a els Ciutadans, i no els empreses".

Més Enllà del debat polític, la Cambra va Estimar Que a Catalunya "la Recuperació econòmica és consolidació" i va destacar Especialment el Creixement de l'ocupació en el quart trimestre del 2013. Va La Institució IDENTIFICAR UN Creixement de l'ocupació a Serveis i construcció. "En construcció l'ocupació Creix per Primera vegada des de l'inici de la crisi, cosa Que pot Indicar de Em contraccions del sector ha tocat fons, i aixo seria una muda bona notícia per al conjunto de l'economia catalana", va dir Valls.

Tot Amb, si nomes s'analitza l'Evolució del PIB per sectors La Construcció Contínua bany impostos negatius de mentre Serveis i Indústria de han entrat en Nombres Positius.

Contra el Perill Que és cronifiqui l'Atur i és vaginal cap a una Societat AMB Estructural Atur 01:00, Miquel Valls va Demanar ALS poders Política Que "no forma part d'Una deixin de la Societat aparcada aletes a la Jubilació". Va apostar per Millorar la formació de este col · lectiu i perque sectors com l'turisme puguin Començar 01:00 assumir part de la mà d'obra desocupada en el conjunto de l'economia catalana.