• 5 mar. 2014
  • La Vanguardia (Català)
  • ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ Madrid

L’alumne avançarà el cost d’estudiar en castellà en una escola privada

L’Estat resoldrà la sol·licitud abans de sis mesos i ho cobrarà a la Generalitat

El ministeri promet cobrir matrícula, quotes i, en alguns casos, transport, menjador i internat

El Govern ja ha dibuixat el polèmic sistema pel qual es garanteix per llei que els alumnes que ho sol·licitin tindran el castellà com a llengua vehicular a l’escola, encara que sigui a costa de pagar una escola privada. Segons el projecte de reial decret –sotmès a informació pública–, a partir del pròxim curs en el cas que la Generalitat no ofereixi places públiques on el castellà s’utilitzi en “proporció raonable” costejarà als interessats un centre privat on s’utilitzin les dues llengües oficials durant tot l’ensenyament obligatori. La factura serà, en última instància, per al Govern català, però la família haurà d’avançar el cost de la seva escolarització.

VICENÇ LLURBAL’ampa del centre Sant Miquel, d’Ascó, prepara llibres de text

L’alta inspecció del Ministeri d’Educació s’encarregarà de resoldre la sol·licitud de les famílies i disposarà de fins a sis mesos per donar una resposta. Abans de prendre una decisió, l’alta inspecció haurà de tenir en compte les al·legacions de la Generalitat.

Com ja va anunciar al seu moment el departament de José Ignacio Wert, serà el ministeri el que aboni el cost de la plaça a l’escola privada a cada família i, posteriorment, el Ministeri d’Hisenda traurà de les transferències autonòmiques a Catalunya la factura per l’escolarització d’aquests alumnes.

El decret estableix que, una vegada aprovada la sol·licitud, l’alumne tindrà cobert el cost de l’escolarització en un centre privat fins i tot a ESO, sempre que el govern autonòmic no decideixi canviar el sistema d’immersió i creï prou places escolars en les quals el castellà passi a ser llengua vehicular en una “proporció raonable” i en assignatures que no siguin llengua i literatura castellana. Segons la norma, és imprescindible que els alumnes siguin escolaritzats al seu municipi, tret dels de l’àmbit rural.

En tot cas, asseguren que la Generalitat es farà càrrec de les despeses de “matriculació, escolarització” i, per als que hagin d’estudiar fora del municipi, també cobrirà “transport, menjador i internat”. El text aclareix amb reiteració que no es consideren “adequades” per assegurar el dret de l’alumnat a rebre els ensenyaments en les dues llengües oficials ni “l’atenció individualitzada en castellà” ni “la separació en grups per raó de la llengua habitual”.

Fa uns mesos, el ministre Wert va assegurar que reservarien cinc milions d’euros de la memòria econòmica de la nova reforma educativa, preveient que fins a mil alumnes es podrien acollir a aquesta fórmula.

D’altra banda, el Consell d’Estat s’ha queixat que els decrets de primària i FP bàsica no tinguin un càlcul del seu “impacte econòmic”. Segons Efe, l’òrgan consultiu critica la precipitació a la redacció d’aquests textos.