• 15 mar. 2014
  • La Vanguardia (Català)

Els cognoms dels catalans, segons la FAES

La FAES, que presideix José María Aznar, va fer ahir pública una anàlisi del seu director de l’Àrea de Publicacions, Miguel Ángel Quintanilla, sota el títol “Qui viu a Catalunya”, amb la qual vol corroborar l’afirmació del professor Félix Ovejero, en un seminari d’aquesta fundació celebrat el 6 de març a Barcelona, que els cognoms més freqüents a Catalunya “no difereixen de manera apreciable dels més freqüents en la resta d’Espanya”. La FAES, utilitzant dades de l’Institut Nacional d’Estadística, conclou que a Catalunya els cognoms més habituals són García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, Gómez i Ruiz.

Quintanilla diu que l’afirmació d’Ovejero va ser “potser contraintuitiva, atès el soroll de fons identitari i secessionista que enrareix la vida política”, però afegeix que “precisament per això va tenir sentit fer-la”.

I les dades corroboren aquesta percepció, no només a Catalunya, posa de manifest l’anàlisi, sinó al País Basc i a Madrid, i a tot Espanya, on es repeteixen els mateixos cognoms. Quintanilla afegeix a més una pregunta que també va formular Ovejero: “En quina mesura aquestes freqüències troben correspondència en el Parlament de Catalunya?”.