El Punt Avui

La Cambra també ho veu viable

Per l'entitat, un estat català dins la UE assoliria un superàvit del 7,2% tot i néixer amb 2,4 punts de dèficit

El dèficit de l'Estat, sense Catalunya, creixeria del 9,6 a l'11,5%

29/03/14 00:00 BARCELONA - IVAN VILA
Escenaris que preveu la Cambra Foto: EL PUNT AVUI.
L'estudi parteix de les dades del 2010, les últimes liquidades
Notícies de ...

La Cambra de Comerç de Barcelona va aportar ahir dades per acreditar la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent. L'entitat ha calculat l'impacte que tindria per al conjunt del sector públic català una independència pactada i que no comportés la sortida de la Unió Europea, i ha conclòs que el nou estat naixeria amb un dèficit públic del 2,4% del PIB que a mitjà o llarg termini mutaria en un superàvit estructural d'un 7,2%.

L'estudi elaborat parteix dels números del 2010, l'últim any del qual hi ha dades liquidades disponibles de tot el sector públic estatal, format per les corporacions municipals, els governs autonòmics, el govern estatal i la Seguretat Social, i les segrega de forma territorialitzada. La Cambra compara els saldos pressupostaris del sector públic en cada comunitat, negatius arreu excepte a les Balears. Però amb diferències substancials (vegeu el gràfic). Catalunya és el territori amb el dèficit públic (no s'ha de confondre amb el de la Generalitat) més baix: un 1,1% del PIB. En la hipòtesi de la Cambra que Catalunya se segregués de la resta de l'Estat sense que variés cap altra de les condicions que es donaven el 2010 (cosa que implicaria l'acord amb el govern espanyol per a la permanència a la UE), caldria afegir a aquest 1,1% de saldo negatiu un 1,3% corresponent a la part que tocaria a Catalunya de la despesa no territorialitzada (bàsicament, la partida de defensa i els serveis centrals que ara es concentren a Madrid). En total, un 2,4% de dèficit públic d'entrada equiparable al de qualsevol país europeu i molt per sota del que ara té el conjunt de l'Estat: un 9,6%, que creixeria a més quasi dos punts sense Catalunya. A més, a llarg termini, i suposant, com fa la Cambra, que s'operés amb equilibri financer, la Catalunya estat no només eixugaria aquest dèficit inicial, sinó que assoliria un superàvit estructural del 7,2%. És a dir, que aquest seria el marge de millora del sector públic català respecte de la situació actual per abaixar impostos o incrementar despeses.

Pel que fa al deute públic, l'estudi preveu tres opcions. Si la part imputable a Catalunya en cas de segregació s'assignés per població, representaria un 83,7% del PIB amb valors del 2012, i si s'assignés en funció del PIB, un 93,7%, mentre que el del conjunt d'Espanya en tots dos casos seria del 86%. El tercer escenari seria que Catalunya no assumís cap part del deute estatal. En aquest cas, el deute espanyol es dispararia 13 punts, fins al 99% del PIB.

La Cambra també ha analitzat tres escenaris més sense independència però amb sengles models de finançament territorial diferents de l'actual. En l'estudi s'han calculat les balances fiscals del 2010 aplicant el mètode del flux monetari amb neutralització del dèficit públic, el mateix que fa servir la Generalitat, i es conclou que el dèficit fiscal català, del 9%, es reduiria amb qualsevol dels tres models bàsics plantejats (vegeu el gràfic) fins al 5,3%, el 4,3% o el 3,1%.

El reguitzell de números que aporta l'informe no es pot confrontar, però, amb els aportats en l'informe amb què el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García-Margalllo, volia demostrar la inviabilitat econòmica d'un estat català, perquè els dos treballs parteixen de supòsits diferents. Afers Estrangers plantejava un escenari derivat d'una exclusió de la UE que el ministre dóna per segura, mentre que la Cambra es limita a fer una extrapolació a partir de dades conegudes assumint un escenari equiparable al del 2010 que permetés mantenir l'estabilitat de les bases fiscals.

El director d'estudis econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, va insistir en aquesta idea durant la presentació del document. A Rovira li van preguntar per què no han analitzat també un escenari amb exclusió de la UE, i, a més d'aclarir que haver-se centrat en el d'un estat català dins d'Europa no implica que la Cambra estigui fent cap pronòstic, va donar dos arguments. El primer: “Volem contribuir a objectivar el debat. Hem analitzat dades que tenim i són vàlides en aquests supòsits. No volem fer especulacions ni hipòtesis.” El segon: “Si el conseller Mas-Colell va descartar la sortida d'Europa, nosaltres no anirem més lluny que ell.”

El pronòstic de Botín

El president del Banco Santander, Emilio Botín, va pronosticar ahir que la independència de Catalunya no es produirà perquè “és il·legal” i no interessa a ningú. Ho va dir durant una junta d'accionistes feta a Santander, on, en resposta a preguntes dels accionistes, va afirmar que la secessió “no interessa ni als catalans ni als espanyols”, segons informa Europa Press.

“M'encanta Catalunya”, va concedir el banquer, que hi va afegir que la catalana és una regió “molt rica” i “del millor d'Espanya”, però va insistir que és “molt clar” que no aconseguirà la independència. “És impossible”, va reblar.

Darrera actualització ( Dissabte, 29 de març del 2014 00:00 )