• La Vanguardia (Català)
  • Fernando Ónega

Negociar per negociar

Què coi signifiquin els paraules i NEGOCIACIÓ consulta? Si ens penseu Que ho sabeu, Greu saba em dir-vos Que Teniu Moltes possibilitats d'equivocar-vos. Si Escolteu Marta Rovira, arribareu à la conclusions a Que consultes éS Demanar La Venia ALS catalans per proclamar la Independència. Però Llegiu si Duran Lleida a l'Seva carta setmanal web, entendreu de em consulta És Un Tramit per negociar Despres AMB l'Estat. Jo si Escolteu Mariano Rajoy, ÉS referèndum un, sens Dubte il · legal, d'autodeterminació. Respecte 01:00 NEGOCIACIÓ la, vora Arribat 01:00 aquest punt singular: per uns, negociar és el camí perque a els independentistes siguin l bons, descobreixin la veritat revelada i reconeguin Que sentit Espanya no hi ha Paradís. Per d'Altres, calç negociar Que s'autoritzi la consulta per arribar a la NEGOCIACIÓ mateixa. Dit d'Una altra manera: s'està proposant negociar per posar-se d'acordar sobre què és negociar olla, i és Tracta de consultar per ver Què és Pot negociar Despres.

L'embarbussament és absurd, però si Poseu en ordre els Declaracions politiques dels Últims mor, és probable Que arribeu 1 AQUESTA conclusions. En aquests Idil · lis ENS de han FET passar part d'una gran setmana Que S'HA caracteritzat, un més a al mes, per la tempesta d'idees. Els caps Que van topar AMB sense fum Microfón van treure i no haver hi va cervell Que No Aportacions la Seva Solució a la Qüestió catalana. Hem escoltat Propostes de Diversos Canvis de la Constitució, des d'una disposició addicional aletes col blindatge De les competències. Jo no faltar qui va tornar enrere 30 anys i va proposar a Que nomes sobrevisquin Les Tres autonomies Historiques; la resta ha Estat bèl mentre ha Durat.

Balanceig de l'Evolució d'Estats d'Opinió aquests: beneficiïn el Nacionalisme. Fa sense cap eren Minoria a els qui a la resta d'Espanya admetien la necessitat de canvis ProFunds. Avui AMB prou FEINES hi ha 1 veu qualificada fòrums del Govern Rajoy Que No admeti la necessitat d'01:00 cambio en la relació qualit, i Guanya Terreny la idea d'assumir la reforma constitucional. Em aletes i Tot Dins de l'regeixen Rajoy S'HA pasado l'"No hi ha res 1:00 negociar un" Eteri ONU "Que Mas aclareixi la Seva Posició de cara a abordar el Diàleg". Hola, ja Alguna Cosa Que es mou lentament, però és mou. És rebutja la Independència com un porter, aquest cronista el primer; però s'obre pas la idea d'1 nou model de relació qualit.Tarradellas no s'ho hauria Crégut. President Pujol hauria ho vis com ONU Sortir històrics a Que depassava els Seves propies aspiracions.

Aquest és l'ambient i el Triomf parcial. Ho deu ver aquest AMB realisme el Govern espanyol? No segur és, i ho hauria de Començar 01:00 ver. Des Que va Començar la marea independentista a Aquella Diada del 2012, no ha Parat de Créixer. Els medios Informatius Més incrèduls de Madrid, que tendint 1 Prendre-s'ho com una cosa d'1 grup d'il · luminats, ha s'ho Prenen seriosament; AMB ira; però d'Hagi de.Ara caldria trencar de l'Diàleg De Sords. I és Més fàcil del Que sembla. N'hi ha prou AMB gest 01:00, senyor Mas; no demanant dia i hora; gest 01:00. I per part Seva, el Mateix, senyor Rajoy.