Política

El president compila en disset pàgines els "temes prioritaris" a negociar amb Rajoy més enllà de la consulta

El document de Mas

Edició impresa Política | 31/07/2014 - 00:00h


Josep Gisbert
Barcelona


Les matèries que, al marge de la consulta, va plantejar Artur Mas a Mariano Rajoy estan recollides en un document de disset pàgines i agrupades, punt per punt, en sis àmbits d'actuació. Un document preparat pel gabinet del president de la Generalitat, a partir de les aportacions dels diferents departaments del Govern, que va ser posat en coneixement del gabinet del president del Govern espanyol dimarts al vespre i que ahir li va lliurar en mà. Són, com diu la portada del text, els "temes prioritaris" que, més enllà de l'exercici del dret a decidir, el líder de CiU vol negociar amb el seu homòleg del PP abans de finals d'any.

Augmentar el dèficit del 0,7% a l'1,7% el 2015. L'escenari pressupostari per al 2015 és la primera qüestió que a Artur Mas li agradaria resoldre. La seva proposta en aquest sentit passa per revisar l'objectiu de dèficit previst del 0,7% i situar-lo en l'1,7% -que suposaria 2.000 milions d'euros més-, per incrementar les transferències del Govern espanyol en concepte de liquidacions i bestretes en 2.000 milions més, i per augmentar els ingressos propis via taxes i altres operacions en 500 milions. Un total de 4.500 milions a parer seu imprescindibles perquè el 2015 la Generalitat compleixi els objectius.

3.966 milions de l'addicional tercera de l'Estatut. El document reclama també el compliment dels compromisos derivats de la disposició addicional tercera de l'Estatut, que xifra en un total de 3.966 milions entre els anys 2008 i 2013 (759 del 2008, 211 del 2009, 710 del 2010, 776 del 2011, 849 del 2012 i 661 del 2013).

Del corredor mediterrani al quart cinturó. El Govern planteja, d'altra banda, la imperiosa necessitat de recuperar la inversió de l'Estat en infraestructures, que entre el 2004 i el 2014 s'ha reduït un 50% a Catalunya. I entre els projectes d'inversió prioritària assenyala el corredor mediterrani, els accessos al port de Barcelona i el quart cinturó.

Llançadora a l'aeroport per 93 milions menys. En el terreny de les infraestructures, el document proposa així mateix una alternativa al projecte del Ministeri de Foment per construir una llançadora ferroviària entre el centre de Barcelona i la T1 de l'aeroport que suposaria un estalvi de 93 milions (217 davant 310) i una reducció d'un any en el termini d'execució, que, segons el president de la Generalitat, podria anar a càrrec de la iniciativa privada.

Anul·lar el decret d'aplicació de la Lomce. Artur Mas demana, a més, l'anul·lació del decret d'aplicació de la Lomce, la correcció de l'insuficient finançament per part de l'Estat de la llei de dependència (només hi aporta el 20%), la modificació del decret que deixa TV3 sense un dels dos múltiplex que gestiona i, entre altres demandes, la revisió de la reducció del 60% aplicada a les polítiques actives d'ocupació.