POLÍTICA
MADRID - 21 març 2019 2.00 h

El TC manté la suspensió de l’acta de Puigdemont

 L’alt tribunal denega la petició del president exiliat d’aixecar cautelarment la mesura imposada per Llarena

REDACCIÓ - MADRID

El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) ha acor­dat per una­ni­mi­tat man­te­nir la sus­pensió del pre­si­dent exi­liat Car­les Puig­de­mont com a dipu­tat del Par­la­ment, dic­tada pel jutge Pablo Lla­rena en una inter­lo­cutòria del Tri­bu­nal Suprem del 9 de juliol del 2018. Puig­de­mont recla­mava a l’alt tri­bu­nal que aixequés de forma cau­te­lar la seva sus­pensió invo­cant la reso­lució del tri­bu­nal ale­many de Sch­leswig-Hols­tein que va des­car­tar extra­dir-lo per rebel·lió, així com també la sentència del Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estras­burg, que el novem­bre pas­sat va con­dem­nar Tur­quia per l’empre­so­na­ment de l’exlíder opo­si­tor prokurd Sela­hat­tin Demir­tas.

El Cons­ti­tu­ci­o­nal, que al gener ja va tom­bar una petició del pre­si­dent perquè s’aixequés la sus­pensió de forma urgent, argu­menta que en aquest moment pro­ces­sal no pot entrar a valo­rar la qüestió de fons plan­te­jada per Puig­de­mont ni anti­ci­par el que s’ha de resol­dre en una sentència. El TC rebutja valo­rar si la decisió d’Estras­burg sobre l’opo­si­tor turc és extra­po­la­ble al cas de Puig­de­mont, ja que “exce­deix mani­fes­ta­ment l’objecte propi d’un inci­dent de sus­pensió”.

Així mateix, el Cons­ti­tu­ci­o­nal insis­teix que en el moment de dic­tar sentència serà quan “es tin­dran en con­si­de­ració” els requi­sits esta­blerts pel tri­bu­nal euro­peu “perquè una pri­vació cau­te­lar de lli­ber­tat afecti de forma legítima l’exer­cici d’un càrrec públic repre­sen­ta­tiu”.

Investiguen si un assessor de Buch li va fer d’escorta

La Fiscalia Superior de Catalunya va acordar investigar si un mosso que va ser assessor del conseller d’Interior, Miquel Buch, va exercir al mateix temps les funcions d’escorta de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, després que marxés a l’exili a Bèlgica. En un decret, el ministeri públic va obrir diligències pels delictes de prevaricació i malversació de cabals públics, arran de la denúncia contra Buch que ahir van presentar davant la fiscalia diversos diputats de Cs al Parlament. De les fotografies i missatges obtinguts a les xarxes socials que figuren en la denúncia, el fiscal va apuntar que es desprèn que el sergent dels Mossos Lluís Escolà “hauria realitzat tals activitats” d’escorta a Bèlgica i en altres desplaçaments a Europa de Puigdemont, suspès en els seus drets econòmics com a parlamentari autonòmic.