SOCIETAT
VALÈNCIA - 22 febrer 2017 2.00 h

El valencià serà requisit per treballar a l'administració

 El govern ultima la llei que estableix l'obligació de conèixer la llengua

 Els sindicats fan costat a la mesura

REDACCIÓ - VALÈNCIA

El govern valencià ha fet un pas definitiu per garantir l'ús normalitzat del català en l'administració pública. Dos consellers de l'executiu de Ximo Puig es van reunir ahir amb delegats sindicals per explicar-los com quedarà el requisit lingüístic que a partir d'ara s'exigirà per treballar a la Generalitat i que s'inclou en l'esborrany de l'avantprojecte de la llei d'ocupació pública del País Valencià. A la reunió, celebrada a la seu de la conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, hi van assistir els dirigents de les formacions sindicals UGT, CCOO i Intersindical. Posteriorment, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, es va reunir amb els representants de CSI-F i FSES atesa la seva condició d'organitzacions presents a la mesa general de negociació de la Generalitat.

L'esborrany de l'avantprojecte estableix, en l'article 61, que per accedir a l'administració de la Generalitat caldrà acreditar “el coneixement del valencià que es determini reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents”.

La nova normativa preveu, mitjançant la disposició addicional segona, que el reglament que reguli el nivell de valencià exigible per a l'accés a la funció pública haurà de ser aprovat pel Consell en un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei, una vegada aprovada per les Corts.

L'elaboració del reglament és competència de la conselleria de Justícia, previ informe respecte a aquesta matèria de la conselleria competent en política lingüística. A més, a la disposició final tercera, s'inclou una cautela per si es dona el cas que, transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la llei, no s'haguera aprovat pel Consell el referit reglament. En aquest cas, el nivell exigible dels coneixements del valencià que hauran d'acreditar-se per a l'accés a l'àmbit de l'ocupació pública del País Valencià serà el següent: per als funcionaris dels grups A1, A2 i B, s'exigirà el certificat C1 (equivalent al grau mitjà de coneixements de valencià expedit per la junta qualificadora). Els funcionaris dels grup C1 i C2 hauran d'acreditar el certificat B1 i B2, respectivament (equivalents al grau elemental). I les agrupacions professionals funcionarials hauran d'acreditar el certificat A2 (equivalent al grau oral).

La Intersindical Valenciana va aplaudir ahir els canvis perquè “milloren” l'anterior document en el fet que determina que tot el personal de les administracions públiques haurà d'acreditar la competència lingüística de coneixement del valencià. En aquest sentit, el sindicat espera que el procés de negociació i tramitació de la llei siga “ràpid” per donar resposta a la demanda de la ciutadania valenciana: “Per normalitzar i garantir l'ús de la nostra llengua” al conjunt de les administracions públiques.

LA FRASE

Esperem que la tramitació de la llei sigui ràpida per normalitzar l'ús de la nostra llengua
INTERSINDICAL VALENCIANA