POLÍTICA
BARCELONA - 22 febrer 2017 2.00 h

La nova seu electrònica de l'Agència Tributària estarà operativa al març

REDACCIÓ - BARCELONA

El govern va donar llum verd ahir a la creació de la nova seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), que estarà operativa al març i que unificarà en un sol web la informació sobre els impostos i les gestions en matèria tributària. Actualment ja es poden fer, per mitjà de l'oficina virtual de l'ATC, tràmits com ara el pagament i la presentació d'autoliquidacions, el pagament de liquidacions i deutes, la petició i la consulta de certificats que acreditin estar al corrent de les obligacions tributàries i utilitzar simuladors que permeten calcular el valor a declarar en la transmissió de vehicles o de béns immobles de naturalesa urbana. La nova seu electrònica anirà ampliant l'oferta de tràmits i serveis i permetrà sol·licitar ajornaments i fraccionaments de pagaments o bé la presentació de recursos. També es podrà accedir a la informació sobre els tributs propis i cedits, sobre els tràmits que es poden fer al portal i accedir a la normativa tributària. La informació fiscal ja estava situada al web de l'ATC.

La unificació dels dos serveis facilitarà la realització dels tràmits telemàtics als contribuents.