MIRADOR

XAVIER BRU DE SALA

Escriptor

Triple indecisió


DISSABTE, 23 DE MAIG DEL 2015

Als principals municipis de Catalunya, amb molt poques excepcions i llevat d'errors flagrants de percepció, guanyaran els alcaldes que es tornen a presentar, si bé amb tendència a la baixa per la irrupció de nous factors i nous partits. CiU, també a la baixa, està en condicions de guanyar en vots, en alcaldes i en regidors, a més a més de mantenir Barcelona. De la resta, en sabem poc, menys que altres vegades. Els sondejos són menys fiables que en altres ocasions. ¿Per què? Potser és dia per aproximar una mica el lector al seu funcionament de fons. També per assajar una síntesi de les noves realitats que incrementen la indecisió, i per tant la incertesa.

Factors de correcció

Els professionals de les enquestes tenen una cosa en comú amb els navegants que, al mar, han de saber la posició (sense GPS, és clar): per començar els cal determinar una situació d'estima. On es pensen que són, a quina velocitat i en quina direcció han navegat des de l'última presa de posició fiable. Després, mitjançant una sèrie de càlculs preestablerts, mesurant angles de fars o estrelles, corregeixen la posició d'estima i fixen on es troben amb exactitud. Però sense posició d'estima, aproximada, res de res.

Doncs bé, la dificultat per predir resultats prové del fet que no se sap en quina direcció i a quina velocitat han navegat els diversos grups socials. Allò que propulsava el vot en determinades direccions ha canviat. Han disminuït, sinó desaparegut, els factors fiables de correcció. Com poden fer càlculs els professionals, si es troben, posem per cas, que un 12% afirma que votarà tal partit i que ja el va votar fa quatre anys, però resulta que aquest partit no va passar del 6%? Com es poden treure conclusions del que diu l'enorme massa d'indecisos, als quals cal sumar-ne d'altres, més nombrosos que mai, que canviaran d'opció a última hora?

La ideologia

Potser mai les municipals havien estat tan sacsejades per tants factors ideològics: sobiranisme, gir social, càstig contra la corrupció i les formes altives de governar. Aquests tres grans corrents, generats per la mateixa societat, empenyen els ciutadans en diverses direccions alhora. Augmenten les opcions en un mar poc estable i amb més dubtes. Temps era temps, molts havien d'escollir entre una o dues opcions i l'abstenció. Ara, les opcions de possible vot arriben molt sovint a tres. Mentre pugen les ganes de votar, mareja la sopa de sigles. ¿Sobiranisme d'esquerres i nou? ¿Canvi social per damunt de tot? ¿Toc d'alerta a l'independentisme a la contra del propi catalanisme? ¿Algú concilia canvi amb seguretat, que és el que molts voldrien?

Acabem amb un desig d'alta participació i un prec adreçat als indecisos i als abstencionistes potencials. Encara que costi votar amb convicció, triïn. Busquin un motiu per votar, que n'hi ha més que mai, i participin
.