DUES MIRADES

JM Fonalleras

JOSEP MARIA FONALLERAS

Escriptor

De pacotilla

@fonalleras


DIVENDRES, 24 DE JUNY DEL 2016

És difícil de dir què causa més estupefacció. ¿La consciència de viure en la impunitat i de poder fer i desfer, arrogant, sense témer pel càstig? ¿O la seguretat d'actuar contra els principis de l'Estat democràtic amb la idea que les accions que es duen a terme són justes i necessàries i que fins i tot són aconsellables per mantenir els principis que es desballesten? En el primer cas, estaríem parlant d'una personalitat criminal. En el segon, potser ens referiríem a la perillosa deriva d'un malalt. En qualsevol circumstància, i com que l'individu té el poder, el resultat és el mateix: la indefensió de la ciutadania, la utilització d'eines que haurien de ser neutres en benefici propi. Marcades per una ideologia que, a més a més, a part de ser totalitària, és esotèrica, amb exòtiques reivindicacions espirituals.

¿I a l'altra banda? La figura del sergent reenganxat, un quintacolumnista de pacotilla que perd l'ànima per servir l'amo, que combrega amb la perversitat de l'estratagema, amb la mentalitat no pas de qui persegueix el delicte sinó de qui es deleix per gratar amb l'ànsia d'un gos llebrer, com el falcó que s'escarrassa a trobar la presa que assenyala el senyor.

Tot plegat, amanit amb actituds de congregació mafiosa, des de l'aparença de l'accident al reclam de l'autoritat superior, distant, que evita el contacte. Tot plegat, una exhibició matussera de com s'esquerden les columnes de la democràcia
.