OLÍTICA
BARCELONA - 25 maig 2016 2.00 h

Injecció especial a l'acció exterior i la hisenda pròpia

 Creixen un 73% els fons per a la internacionalització catalana i la cooperació al desenvolupament

 El desplegament de l'agència tributària rep 48,5 milions

Ò. PALAU - BARCELONA

Tot i que va evitar fer-hi especial èmfasi, com li reclama la CUP, el vicepresident Junqueras va destacar que els pressupostos també “ajuden al mandat de dur el país a la independència”. “Tenen sentit i vocació d'estat”, va resumir. Aquesta intenció es reflecteix sobretot en les partides dedicades a les anomenades estructures d'estat.

La que més creix és la dotació per a les relacions exteriors i la cooperació al desenvolupament, que passa dels 19,7 milions que s'hi destinaven l'any passat als 34,1 que s'hi reserven enguany, un 73% més. Sense entrar en gaires detalls, Junqueras ho justificava per un augment dels fons a la cooperació, i perquè tota l'activitat ara s'engloba dins d'una conselleria nova que “farà acció exterior que fins ara no es feia”. Entre les noves fites a treballar, en aquest camp es proposa implementar la llei d'acció exterior i impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional, a més de reforçar les delegacions a l'exterior en coordinació amb les oficines sectorials. Igualment, es proposa generar sinergies amb l'acció exterior d'altres institucions i ens públics.

Un 35% més per a l'ATC

El desplegament de la hisenda pròpia també rebrà un impuls notable, amb un pressupost de 48,5 milions, un 35% més que els 35,9 de l'any passat. Amb aquests diners, tal com ja ha explicat el govern en els últims mesos, la intenció és reestructurar i redimensionar l'Agència Tributària de Catalunya amb la creació de 600 noves places, perquè pugui assumir totes les funcions per a les quals té competències, sobretot pel que fa a la recaptació de tributs propis i cedits, inclosos tots els procediments de recaptació executiva, molts dels quals encara assumia l'Estat fins ara. De fet, es preveu que el 60% dels deutes de la Generalitat en fase executiva, tret dels de Trànsit, els gestioni Tributs de Catalunya.

A banda, es proposa la creació d'una base de dades fiscals pròpia, el disseny de nous sistemes informàtics de gestió tributària i la posada en marxa de noves mesures contra el frau fiscal, a més d'ampliar i millorar la xarxa d'oficines de finestreta única.

Partida per al procés constituent

El conjunt del pressupost del nou Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència puja a 50,9 milions, entre els quals n'hi ha 10,1 de reservats a relacions institucionals. Entre els objectius d'aquesta àrea hi ha, genèricament, “impulsar la participació de la ciutadania en l'elaboració de polítiques públiques”, i en aquest epígraf, segons Junqueras, es trobarien fons per al desplegament d'un procés participatiu entre la ciutadania que enceti formalment l'anomenat procés constituent.

En canvi, per a l'altra gran estructura pendent, la creació d'un sistema de seguretat social propi, al voltant d'una nova agència de protecció social, no hi ha partides específiques guardades, i el conseller va evitar referir-s'hi.