Una raó per suspendre el referèndum

25/09/2017 01:13 | Actualizado a 25/09/2017 02:38

Per a la legalitat constitu­cional i estatutària, el referèndum del pròxim 1 d’octubre no pot celebrar-se, perquè el Tribunal Constitucional (TC) ha suspès la normativa que l’empara i ha prohibit a les principals autoritats de Catalunya que despleguin les mesures necessàries per dur-lo a terme. L’altre camp s’ha situat en un pla diferent: la llei del Referèndum d’Autodeterminació ( LRA) afirma la seva superioritat jeràrquica sobre qualsevol altra que la contradigui (art. 3.2). Així doncs, es creu immune a qualsevol intervenció que sobre ella que vulgui exercir el TC. Amb aquesta premissa, em proposo situar-me en el marc jurídic de l’ LRA, des d’on vull argumentar la conveniència que se suspengui la convocatòria del proper dia 1 d’octubre.

El capítol VI de l’ LRA inclou el dispositiu de garanties, que descansa en la Sindicatura Electoral, amb les seves corresponents sindicatures territorials. Aquesta sindicatura es defineix com un òrgan independent i imparcial, adscrit al Parlament de Catalunya. Les seves competències són de gran importància: entre d’altres, ha d’efectuar l’escrutini general i certificar els resultats oficials ( arts. 17 i 18). I durant la jornada de votació, les sindicatures territorials (art. 22) han de prendre una decisió transcendental en el cas que hi hagi meses electorals que no disposin ni de president ni de vocals, titulars o suplents. Han de determinar qui compon les meses, fins i tot ordenant que les formin electors presents a les cues que esperen per emetre el seu vot (art. 31.5). Aquestes tasques corresponen a la Sindicatura Electoral, que no pot ser substituïda pel Govern de la Generalitat. Seria il·legal que ho fes, ja que l’ LRA no el faculta per fer-ho.

Després de l’amenaça de patir severes multes per part del TC, la Sindicatura Electoral ha dimitit. I el fet és que, sense ella, desapareix la peça fonamental i irreemplaçable del mecanisme de garanties amb què l’ LRA pretén donar credibilitat al referèndum. En aquestes condicions seria convenient suspendre’l. És obvi que moltes persones, indignades amb els poders de l’ Estat que fan impossible un referèndum creïble, se sentiran impel·lides a votar de tota manera, com a gest de protesta. Em temo, tot i això, que amb això no es cobrirà la falta de garanties. Potser seria millor que en lloc d’expressar la protesta en un referèndum poc creïble es canalitzés en manifestacions cíviques i democràtiques com les que sap organitzar l’independentisme català i la força expressiva de les quals tothom reconeix­.