OPINIÓ

La solvència econòmica de l'estat català

27/12/14 02:00 ECONOMISTA - MODEST GUINJOAN
Una Catalunya independent no només podria tenir un millor estat del benestar sinó que seria un estat solvent en els mercats internacionals

Ho sabíem perquè aquests últims anys ho trobàvem escrit en els llibres de Sala i Martin, de Bosch i Espasa, o de Cuadras, Puig i jo mateix: un estat català amb una estructura econòmica de país com l'actual seria solvent, les seves finances no haurien de fer patir. El nou estat català es podria endeutar des del primer dia i fer front a les seves obligacions, incloent-hi l'absorció d'una part del deute públic espanyol.

Una de les darreres contribucions que van en el mateix sentit la trobem en el document El pressupost per a les administracions públiques a Catalunya per al 2015(http://economia.gencat.cat/web/.content/22_departament_conseller/premsa_i_comunicacio/arxius/Pressupost-Catalunya-documentOK.pdf). Es tracta d'una estimació dels ingressos i despeses no financers de les tres administracions que actuen al país, és a dir, l'Estat (administració espanyola i Seguretat Social), la Generalitat i els ens locals, aplicat a la difícil realitat econòmica actual: els pressupostos del 2015, un entorn que pel cantó de la despesa està dominat per les retallades i la gran despesa lligada a un atur altíssim; i pel cantó de l'ingrés per nivells de renda i de consum, deprimits per la crisi. Per tant, circumstàncies adverses, sense plantejar escenaris de millora econòmica –que millorarien els resultats– ni altres variacions que permetria l'exercici.

El 2015, sense considerar ingressos i despeses financeres, el conjunt de les administracions públiques a Catalunya generaran 78.239 milions d'ingressos (inclosa seguretat Social) i en gastaran 76.420 (incloses les pensions de jubilació). El resultat és un superàvit de 2.405 milions d'euros, un 1,2% del producte interior brut (PIB). El document, que té un toc de realisme i d'actualitat envejables, confirma amb una metodologia en certa manera nova que una Catalunya independent no només podria tenir un millor estat del benestar sinó que seria un estat solvent en els mercats financers internacionals.

Començar així, realment, no ho pot dir tothom.

Darrera actualització ( Dissabte, 27 de desembre del 2014 02:00 )