El nou país en 97 articles

Santiago Vidal presentarà avui el seu projecte de Constitució catalana tot i les amenaces de la cúpula judicial espanyola

El document, obert a esmenes, aposta perquè Catalunya sigui una república parlamentària

31/01/15 02:00 BARCELONA - RICARD PALOU
La proposta vol limitar el sou,
el mandat i els deures als electes
També aposta
per blindar la independència
de la judicatura

Perseguit per la cúpula judicial espanyola, Santiago Vidal presentarà avui la proposta de Constitució catalana en què ell i nou juristes més han estat treballant de manera intensa en els últims mesos. Ahir mateix, la Fiscalia General de l'Estat es va afegir a l'ofensiva del Consell General del Poder Judicial contra el magistrat de l'Audiència de Barcelona, que s'enfronta a una eventual expulsió de la judicatura per haver participat en el projecte. Tot i que segurament de manera involuntària, l'actuació del ministeri públic no fa sinó disparar l'expectació a l'entorn d'un text que serà presentat aquest migdia a l'Ateneu Barcelonès. L'acte, en què participaran destacats representants de la societat civil catalana, té tots els números per convertir-se en una gran manifestació de suport a la figura del jutge expedientat.

La proposta consta de 97 articles agrupats en cinc títols, amb dues disposicions transitòries, una de derogatòria i una de final. Aspira a convertir-se en el punt de partida d'un procés de discussió tan imprescindible com ambiciós no només amb altres grups de treball, sinó amb el conjunt de la societat catalana en el cas que la independència sigui l'opció escollida per la majoria en les eleccions del 27 de setembre vinent. A més de Vidal, el grup de treball el formen dos professors de dret constitucional, un de dret internacional públic, un de ciències socials i econòmiques, dos de ciències polítiques, un jutge –Josep Maria Miquel, traspassat l'1 de desembre passat– i dues jutgesses que fins avui s'han mantingut en un discret segon pla. Tots ells han consensuat un text que aposta perquè una eventual Catalunya independent sigui una república parlamentària de cambra única i no presidencialista. Reserven al Parlament –que tindria un màxim de 105 diputats– la representació de la sobirania. El primer ministre seria designat amb els vots d'una majoria de diputats electes, mentre que el president de la república, amb funcions purament representatives, seria escollit a les urnes pels ciutadans.

Les referències al dret a decidir i a la participació dels ciutadans són constants en un pla que s'ha inspirat en diversos models de Constitució vigents –sobretot el suís– i que recull altres aspectes estretament relacionats amb les circumstàncies que han envoltat el procés en els últims anys. És el cas, per exemple, del procediment de reforma constitucional, que es proposa molt més fàcil que el de la carta magna espanyola, fins al punt que seria viable a través d'una iniciativa legislativa popular. I també de l'articulació de diverses mesures per blindar la judicatura a possibles interferències dels partits.

Un altre dels aspectes destacats del pla que es presentarà aquest migdia és l'augment significatiu del control sobre els càrrecs electes. Es proposa, per exemple, que hagin de fer una declaració de béns abans i després de dedicar-se a la funció pública i que el seu sou no pugui superar en cap cas deu vegades la renda bàsica. També elimina la figura de l'aforat, aposta per limitar a dues legislatures els mandats electorals, i obre la porta a la possibilitat que els ciutadans puguin reclamar judicialment la revocació de càrrecs per incompliment sistemàtic del programa electoral.

Pel que fa al vessant social, a més de la renda mínima que el Parlament fixaria anualment, s'estableixen diversos mecanismes per garantir als col·lectius en risc d'exclusió l'accés a l'habitatge, s'aposta per reforçar la igualtat entre homes i dones i per protegir les famílies, independentment de l'opció sexual de les persones que en formin part.

Per acabar, els redactors de la proposta són partidaris que Catalunya –un país de pau i sense exèrcit– assumís els tractats internacionals vigents i negociés la seva continuïtat en tots els organismes internacionals. Pel que fa a Espanya, subratllen la importància de mantenir-hi la millor relació possible i per fomentar-hi la col·laboració en aquells punts que siguin d'interès comú.

Ampli dossier a Presència, que ofereix un quadernet amb el text íntegre

Coincidint amb la presentació, aquest dissabte, de la Constitució que ha elaborat el grup de juristes encapçalats per Santiago Vidal, Presència, la revista dels diumenges d'El Punt Avui, dedica demà un ampli dossier al tema i ofereix, en un quadernet central i extraïble, el text complet de la proposta participativa.

Amb una vintena de pàgines dedicades a la qüestió, Presència explica com és la proposta del grup de Vidal, oberta a la discussió col·lectiva, i en detalla les propostes que fa en els diversos àmbits com ara tipus de república, llengua, renda bàsica, igualtat de gènere, doble nacionalitat, transparència, eleccions, justícia i veïnatge amb Espanya, entre altres aspectes. També s'hi explica com serà el procés participatiu, obert a tothom, amb la col·laboració de la Fundació Llibreria les Voltes a través del webunanovaconstitució.cat . Cada ciutadà hi podrà fer cinc aportacions, un fet que permetrà tractar la informació de manera àgil i ràpida.

Una entrevista amb el jutge Santiago Vidal, en la qual vaticina que la presentació del projecte accelerarà la resolució de l'expedient que li ha obert el CGPJ, completa aquesta primera part del dossier de Presència.

En la segona, es fa un ampli repàs històric a les diverses Constitucions que ha tingut Catalunya. “Des del segle XIII fins al XVIII, quan el Decret de Nova Planta les escombra, les Constitucions catalanes van ser un poderós element simbòlic i identitari, definit pel tret del pactisme”, s'afirma. Tot seguit, Presència s'endinsa en una anàlisi del constitucionalisme modern, a partir, sobretot, de la reconeguda Constitució dels Estats Units del 1787 i explica com són les cartes magnes de diversos estats, com Alemanya, França i Itàlia.

M.R.

Oberta al diàleg i a les esmenes

La proposta es presentarà aquest matí en un acte a l'Ateneu Barcelonès en què destacarà la presència de representants d'altres grups de treball que han elaborat altres propostes. A més de Vidal, hi intervindran l'advocat Sebastià Ordín, membre de la sectorial de l'ANC Juristes per la Independència, que ha preparat una proposta de caràcter temporal, pensada únicament per a un escenari de declaració unilateral d'independència. I també ho farà Oriol Vidal-Aparicio, professor de ciències polítiques, en nom de Constitució.cat, una entitat formada per experts destinats a diversos països, que també han elaborat la seva proposta d'articulat constitucional. La participació d'aquests dos col·lectius en l'acte és tota una declaració d'intencions i una mostra que la voluntat de consensuar una única proposta basada en les aportacions dels experts i de les que facin els ciutadans és real. Altres col·lectius treballen amb el mateix propòsit. És el cas del col·lectiu Convenció Constitucional, presentat aquesta setmana, i que proposa un sistema per redactar una eventual carta magna amb el màxim consens entre ciutadania i partits.

CONSTITUCIÓ participativa de la república de CATALUNYA

Article 7

La igualtat

1.

Ningú pot ésser discriminat per raó de sexe, ètnia, origen, creences religioses o polítiques, opinions, minusvalidesa física i/o psíquica, llengua, orientació sexual, o qualsevol altra circumstància personal, social o cultural.

Article 8

La dignitat i la integritat humana

1.

La vida és inviolable. La pena de mort està expressament prohibida.

Article 10

Protecció de la família

1.

La família serà objecte d'especial protecció, amb independència de si les persones afectades han decidit viure en una relació heterosexual, homosexual, monoparental o de qualsevol altra classe.

Article 19

Dret a l'educació

1.

L'ensenyament primari és gratuït, i serà obligatori per als menors de 16 anys.

2.

L'escola pública gaudirà dels recursos humans, materials i financers necessaris per tal de garantir el màxim nivell de qualitat.

Article 24

Dret a la revocació dels càrrecs electes

1.

Els mandats electorals tindran un límit de dues legislatures. Els càrrecs electes no podran tornar-se a presentar fins transcorregut un termini mínim de 10 anys.

Article 34

Dret a la llibertat de matrimoni

1.

L'home i la dona tenen dret a contraure matrimoni amb plena igualtat jurídica, amb independència de la orientació sexual de la parella escollida lliurement.

Article 58

El/la síndic/a de greuges

1.

El/a síndic/a de greuges té la funció de protegir i defensar els drets dels ciutadans davant l'administració.

Article 64

Els governs locals

1.

L'estructura territorial bàsica de Catalunya es recolza en els municipis.

Article 85

Catalunya, nació de pau

1.

Catalunya és territori lliure d'exèrcit i forces armades, llevat de la policia pròpia (Mossos d'Esquadra), encarregada de la seguretat pública.

Article 87

Relacions de bon veïnatge amb l'Estat espanyol

Catalunya és conscient dels múltiples lligams que en el decurs de la nostra història ha tingut amb el poble espanyol, i desitja fermament mantenir-los i millorar-los en condicions de bilateralitat.

Article 91

Reforma de la Constitució

1.

Atès que la Constitució ha d'adaptar-se sempre a la realitat social i política del país, s'estableixen els següents mecanismes per reformar-ne el text, totalment o parcialment.
Darrera actualització ( Dissabte, 31 de gener del 2015 08:06 )