ECONOMIA
BARCELONA - 31 març 2016 2.00 h

Creix un 3,3% el PIB català, sent la xifra més alta a l'Estat

 L'activitat econòmica catalana s'estima en 204.666,27 milions al 2015, segons l'INE

 En PIB per càpita, és quarta

EVA GARCIA PAGÁN - BARCELONA

L'economia catalana va continuar liderant la del conjunt de l'Estat espanyol amb un creixement del producte interior brut (PIB) del 3,3% durant l'exercici del 2015 i amb la xifra més alta del territori, amb la generació de 204.666,27 milions d'euros a preus corrents. La xifra encapçala la classificació de totes les comunitats autònomes de l'Estat pel que fa al nivell del seu PIB, i supera les de Madrid (203.600 milions d'euros), Andalusia (144.900 milions) i el País Valencià (101.600 milions), que en alguns casos es van mostrar, això sí, més dinàmiques que la catalana. Amb tot, la xifra total va tornar a superar el nivell dels 200.000 milions d'euros, una quantitat que es va perdre en exercicis precedents i que va arribar a ser de 203.000 milions l'any 2010. En relació amb l'any anterior, el volum del PIB català va créixer un 3,3% interanual el 2015, només per darrere de València (3,6%) i Madrid (3,4%) i al davant de les Illes Balears (3,2%). El creixement del PIB al conjunt de l'Estat es va situar en un 3,2% i va assolir els 1,081 bilions d'euros a preus corrents, segons les dades publicades ahir per l'institut espanyol d'estadística, l'INE.

A Catalunya en destaca, sobretot, la recuperació de la indústria manufacturera, la branca de l'activitat que més riquesa va generar, amb més de 32.000 milions d'euros, i també de les activitats immobiliàries (més de 23.600 milions), però no així de la construcció, que tot i recuperar-se en termes interanuals (8.718 milions), està encara per sota de nivells anteriors, com els 14.300 milions d'euros generats l'any 2010.

Pel que fa referència al PIB per càpita, Catalunya, amb una producció de 27.663 euros per habitant, ocupa la quarta posició, per darrere de Madrid (31.812), el País Basc (30.459) i Navarra (28.682), però supera la mitjana espanyola, que està situada en els 23.290 euros per habitant i any. Així, el PIB per càpita català va ser un 18,8% superior a la mitjana espanyola, enfront del 36,6% en què el PIB madrileny supera l'espanyol, per exemple. En el cas de Madrid, però, no cal oblidar que “l'efecte capital” pot distorsionar clarament els resultats.

En tot cas, el PIB per càpita registrat el 2015 a Catalunya només va ser superat pels registrats en els anys 2008 i 2009, abans de l'esclat de la crisi immobiliària, un element a tenir en compte amb vista a plantejar una probable recuperació, tot i que no es noti en tots els sectors.