RAMON FOLCH

Socioecòleg. Director general d'ERF.

La gestió de la transició

L'objectiu de tota transformació veritable no és canviar, sinó instaurar un escenari millor i possible


DISSABTE, 30 DE MAIG DEL 2015 - 18.42 H

Modificar el rumb és una cosa i girar en rodó una altra de molt diferent. Els cops de volant massa enèrgics sovint fan bolcar els vehicles. Aleshores, l’accident no és causat per la velocitat, ni tampoc pel nou rumb, sinó pel gir sobtat i la insuportablement excessiva força centrífuga que se’n deriva. El millor dels objectius es frustra si no es gestiona adequadament la transició.


L’enginyeria de procés és la clau de volta. Moltes revolucions han fracassat per no recórrer-hi adequadament. És oportú de recordar-ho, ara que bufen vents de canvi. De canvi, no de retoc. També convé recordar que l’objectiu no és mai el canvi de rumb, sinó el port d’arribada. Per això el marc de referència final ha de ser clar i prou compartit. I ha de comptar amb la complexitat de la realitat, que és sempre més alta que la còmoda senzillesa dels conceptes abstractes. Cal cintura, destresa i coneixements.


Sense coneixement no hi ha criteri. El malalt té dret a decidir sobre la seva salut, certament, però la diagnosi i el tractament no són d’ell ni dels veïns de l’escala, sinó dels experts en medicina. L’encert no és funció del nombre d’opinants. Amb moltes opinions sense criteri no es construeix una veritat. Les decisions legítimes de la majoria només seran oportunes si es basen en coneixements vàlids. En un bon criteri, en definitiva.


Tant o més difícil que projectar l’escenari futur és arribar-hi a partir de les eines del present, que són les úniques realment disponibles. Això diferencia les revolucions transformadores de les meres revoltes emocionals. Si la subversió es limita a sumar opinions trivials, la revolució esdevé impossible. Acaba essent reaccionàrìa, perquè retroalimenta l’ordre que no sap substituir. Criteri, projecte i gestió de la transició: efusions a banda, és això el que realment ens convé, em sembla.